1ste zondag van de Advent (A) Gezinsmisviering 2013

1ste zondag van de Advent (A) Gezinsmisviering 2013

Welkomstwoord door twee kinderen
Fijn dat u er bent.
Om samen te vieren; de eerste advent.
De tijd van wachten is begonnen,4 kaarsen,
4 weken,
Nog 4 zondagen te gaan.
Vanavond gaat het eerste kaarsje aan.
Buiten is het donker.
De nachten duren lang.
Zo’n lichtje geeft dan warmte,
en maakt ons minder bang.
Ieder week een kaarsje,
4 kaarsjes lang.
We moeten nog lang wachten,
het is de moeite waard.
Over 4 weken,
komt een mooi kindje bij ons op aard.
Het wordt geboren, in een kribbe,
in een stal,
Een kindje dat veel vreugde brengen zal.
Een lichtpunt in de duisternis,
dat is wat Jezus voor de mensen is.
Zoals gezegd, nog 4 kaarsen te gaan, vanavond maken we het eerste kaarsje aan.
Kerst komt al dichterbij.
Die gedachte maakt ons nu al gelukkig en blij.

Zegening van de adventskransen

Eerste lezing

Evangelie

Toneelstukje “De vier kaarsen” door vier kinderen

Preek

Voorbeden
Kind: Laat ons bidden om meer energie.
Energie om een levende kerk te zijn,
Geef ons de moed om naar de mensen toe te gaan en hen die boodschap van vrede, vreugde, van warmte en licht te brengen.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: Laten wij bidden voor alle mensen die onlangs een dierbare hebben verloren.
Tijdens de aankomende feestdagen is deze leegte extra voelbaar…
Dat de verdrietige kracht en steun mogen vinden in de mooie herinneringen..
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: Voor als de liefde ons ontbreekt en we merken dat het alleen nog neerkomt op plicht en werk en routine.
Voor als we de woorden niet meer hebben om anderen op te beuren en optimistisch te zijn.
Als de woorden ontbreken om zelfs nog te bidden, wilt U ons dan tegemoetkomen en
ons verhoren.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: Laat ons bidden voor iedereen die niet kan delen in het geluk
van wie voldoende heeft om te leven.
Voor iedereen die elke dag moet tellen om
rond te komen:
dat zij kansen zouden krijgen om als mens
mee te tellen.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: God, wij vragen begrip voor mensen
op zoek naar vergeving. Bidden wij voor hen die gevangen zitten in armoede.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen
een helpende hand bieden en een warm hart toedragen.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: Laat ons bidden voor de vrede
Laat ons bidden voor het geloof
Laat ons bidden voor de liefde
Laat ons bidden voor de hoop
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: God van het licht,
wij bidden voor onze wereld, waar de
duisternis het vaak nog wint van het licht,
waar oorlog en honger sterker zijn dan vrede en eten in overvloed. Laat uw licht schijnen.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Kind: God van het licht, wij bidden voor hen die leven in duisternis veroorzaakt door rampen, ongeluk of pure pech.
Laat uw licht over hen opgaan.
Laat ons bidden..
Wij bidden U verhoor ons

Slotwoord door een kind
Zie, het eerste kaarsje is nu aan.
We hebben nu nog 3 kaarsjes te gaan.
Er staat iets moois te gebeuren,
we wachten af, we zijn blij.
Fijn, u was er met z’n allen bij.
Samen verheugen we ons,
op het heugelijke feit.
De adventperiode, een hoopvolle en fijne tijd.

Een bijzonder kindje komt eraan.
Onze harten gaan stilaan sneller slaan.
Vervullen ons met een fijne warme gloed.
Met de komst van Jezus, komt alles goed.
Een lichtpunt in de duisternis.
Zoals dat eerste kaarsje, in deze mis.
Een licht dat warmte brengen zal.
Ik weet niet hoe het met u is.
Maar ik voel het al.