26ste zondag dh jaar (A) Gezinsmisviering 2011

26ste zondag dh jaar (A) Gezinsmisviering 2011


 

In de H. Hartparochie m.m.v. het Jeugdkoor o.l.v. Jo Louppen

Intredelied: Come on rejoice

WELKOMSTWOORD
Als Jezus een boodschap voor ons heeft, waarvan hij weet dat we er veel moeite mee hebben, dan vertelt hij vaak een verhaal over iets anders. Dan begint hij bijvoorbeeld met: er was eens een slechte vrouw… of: er was eens een tollenaar…
En eigenlijk gaat het over heel moeilijke dingen: over iemand vergeven, over arm en rijk of over de plaats van God in je leven.
Vandaag gaat het verhaal over een man die twee zonen had, maar eigenlijk gaat het over het kiezen voor God.

Lied: Heer ontferm U

Lied: Eert God die onze Vader is

Eert God die onze Vader is
Weest allen welgemoed
Looft Hem gij zult in vrede zijn
Aanbidt al wat Hij doet
U Heer komt alle leven toe
En wie of waar Gij zijt
U is de macht, U zingen wij
Dank voor Uw heerlijkheid

Lam Gods, dat onze zonden draagt
Neem deze lofzang aan
Gedenk ons in Uw koninkrijk
Want Jezus is Uw naam
Gij die voor ons ten beste spreekt
Messias, onze Heer
O, eengeboren Zoon van God
Kom haastig tot ons weer.

OPENINGSGEBED
Pastoor: Heer onze God,
Uw woord roept tot daadwerkelijke handelen op
U laat aan ons de keuze: goed of kwaad.
Wij bidden U, die onze vrijheid respecteert:
Maak onze band met U oprecht.
Dit vragen we U door Jezus onze broeder voor altijd.

EERSTE LEZING (naar Ez. 18,25-28)
God zei tegen het volk van Israël:
‘Ik zal een eerlijk en goed mens die stopt met eerlijk zijn en fouten goedpraat, straffen.
Maar Ik zal een mens die ophoudt met fout doen en zich goed is gaan gedragen, belonen, omdat die heeft ingezien dat hij slecht bezig was.’

TUSSENZANG: Sta even stil
Sta even stil, sluit eens je ogen Kijk eens naar binnen, neem even de tijd.
Waar kom jij vandaan, Waar ga jij heen? (2x)

EVANGELIE (Matheus 21, 28-32)
Jezus vroeg de leiders van het volk eens: “Wat vinden jullie hiervan? Iemand had twee zonen. Hij ging naar de eerste en zei: “Jongen, ga vandaag op het land werken.” De jongen zei: “Goed, dat zal ik doen.” Maar hij deed het niet.
“De vader ging naar de tweede zoon en zei: “Jongen, ga vandaag op het land werken.” Maar de jongen zei: “Nee, ik wil niet.” Maar later kreeg hij spijt en ging toch.
“Wie van de twee heeft nu gedaan wat de vader van hem vroeg?” Zij zeiden: “De laatste.”
Jezus zei tegen hen: “Ja klopt, tollenaars en slechte vrouwen gaan eerder naar het rijk van God dan jullie. Johannes was een eerlijk mens, maar jullie geloofden hem niet. De tollenaars en slechte vrouwen geloofden hem wel. Ook later geloofden jullie hem niet.”

PREEK
Toneelstukje en gesprekje met de kinderen

VOORBEDEN
Pastoor: God kijkt steeds naar het hart van de mens; zo kent hij ons door en door. Laten wij dan in gebed eerlijk voor Hem staan.

Kind: Bidden wij voor de vrede in ons gezin, in onze buurt, in ons land en over heel de wereld:
Bidden wij om wijsheid voor de leiders van de wereld; dat zij hun taak goed doen en dat God hun bijstaat.
Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij voor hen die het moeilijk hebben hun belofte te houden;
Dat God hun helpt altijd het goede te doen.
Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij, dat God ons helpt met zijn genade en zijn kracht en met zoveel goede mensen de vrede te verspreiden over de hele wereld.
En voor iedereen die hier is, dat wij niet alleen aan ons zelf denken, maar ook anderen helpen.
Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Kind: Bidden wij dat alle mensen, zonder te discrimineren als broers en zusters gaan samen leven.
Dat wij christenen, iets leren uit de verhalen van de Bijbel.
Laat ons bidden:
Allen: Wij bidden U verhoor ons.

Pastoor: God, al zijn wij het eens met Jezus, toch lukt het ons niet altijd het goede te doen. Laat ons leven zoals God het van ons verwacht. Dit vragen we U door Jezus voor altijd

BEREIDING VAN DE GAVEN

OFFERANDELIED: Jesus Christ, you are my life

Jesus Christ, you are my life alleluia, alleluia
He call’s us to the waters of life He pours his love into our hearts
Jesus comes to us in our hearts Glory to God forever
Jesus Christ, you are my life alleluia, alleluia

Lied: Heilig, Heilig
Lied: Lam Gods

Tijdens de communie uitreiking zingt het jeugdkoor:
Risen Lord, In een bootje van gevlochten hout

1. In een bootje van gevlochten hout zat een koning met een hart van goud en hij droomde van een lange reis naar het paradijs.

2. Over zee daar is ligt mijn vaderland. Alle mensen gaan er hand in hand maar het is een heel erg lange reis naar het paradijs.

3. Op een morgen ging zijn schip in zee en de wind floot in de zeilen mee en hij zong: ik ga voorgoed op reis naar het paradijs.

4. Waar de dagen in de nacht vergaan steekt de koning zeven sterren aan, want wat doe je zonder licht op reis naar het paradijs.

5. In een bootje van gevlochten hout zingt de koning met een hart van goud: wie de moed heeft tot een lange reis vindt het paradijs.

GEBED NA DE COMMUNIE
Pastoor: Heer onze God, als wij Jezus willen volgen verlangt Hij meer dan mooie woorden. Hij vraagt goede daden vanuit ons hart. Wij bidden U: zorg ervoor dat wij goed handelen vanuit ons hart zoals Jezus ons heeft voorgedaan.
Dit vragen wij door Jezus onze broeder voor altijd.
Amen.

SLOTWOORD
Kind: We hebben Jezus’ woorden gehoord
We hebben gebeden en gezongen,
En straks gaan we weer naar huis.
En dat was het dan.
Of zeggen we tegen onszelf:
Wie ben ik?
Ben ik iemand die zegt dat ie zal doen wat zijn vader of moeder vraagt, maar die dat dan toch niet doet? Of ben ik iemand die eerst zegt dat ie geen zin heeft, maar die dan toch doet wat hem gevraagd wordt?
Ja-zeggen tegen Jezus is mooi
Maar alleen daardoor wordt de wereld toch niet beter?
Niemand van ons hoeft het alleen te doen.
We zijn hier met velen.
En straks kunnen we met velen samen aan de slag.
Wat ik niet kan, kan jij misschien.
En als ik er ooit geen zin in heb?
Als ik jou dan ijverig bezig zie,
Dan krijg ik er beslist ook zin in.
Dan kan ik het beste van mezelf geven.
Zullen we dus allemaal het beste van onszelf geven?

ZEGEN EN WEGZENDING

SLOTZANG

Lied: zing, zing, zingen maakt blij

Refrein: Zing, zing, zingen maakt blij,
Zingen van Jezus vrolijk en vrij,
Zing, zing, zingen maakt blij,
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij.

1. God is zo goed voor jou en voor mij,
pieker dus niet wees dankbaar en vrij.
God heeft je lief en daarom zegt Hij:
Ben je soms moe kom dan maar bij mij.
Refr.

2. Ben je alleen of heb je verdriet?
Lijkt het soms net of niemand je ziet?
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw.
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou.
Refr.

3. Zing maar in huis, op school en op straat
En je zult zien hoe goed alles gaat.
Wees toch niet bang, want Jezus belooft:
Ik ben bij jou, als jij maar gelooft.
Refr.