Christus Koning (2005)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 201 niet laden
Christus Koning, die titel roept bij mij veel weerstand op. Ik vind het een titel die helemaal niet past bij de Jezus, zoals ik hem in de evangelieverhalen heb leren kennen. Jezus moest ook niets hebben van dat koningen-gedoe.
Toen de mensen hem na de wonderbare broodvermenigvuldiging tot koning wilde uitroepen, ging hij er snel vandoor. Toen Pilatus hem vroeg of hij de koning van de joden was, toen zei hij : Je zegt het. Maar dat was een soort zelfspot tot in het kwadraat, want hij stond daar als een verschoppeling, een ter dood veroordeelde.
Christus Koning, de titel stamt uit de tijd pausen tiara's droegen drie kronen boven elkaar om hun macht te onderstrepen. De tijd dat de kerk ook een machtsfactor was met een eigen staat. Een tijd waarin een soort triomfalisme hoogtij vierde.
Maar dat past helemaal niet bij Jezus die van zichzelf zei: ik ben niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen en mijn leven in dienst te stellen van anderen.
Christus Koning. Je kunt er natuurlijk wel een goede draai aan geven. Jezus noemde zichzelf de goede herder, en die titel past veel en veel meer bij hem. En een goede koning moet ook een goede herder zijn, maar helaas zijn ze dat maar al te vaak niet omdat het meestal gaat om de macht over anderen.
In de eerste lezing gaat de profeet te keer tegen de koningen en leiders van die tijd: het zijn slechte herders die niet goed voor de schapen zorgen, die niet handelen zoals goede herders zouden moeten handelen.
In het evangelie is wel sprake van een koning op de rechterstoel, maar het gaat niet om die koning, het gaat om mensen. In feite is de vraag aan iedere mens: ben jij een goede herder geweest voor de mensen om je heen, met name voor de zwakke schapen, de schapen die honger en dorst lijden, de schapen die leven in armoede, die geen dak boven hun hoofd hebben. Wat heb je heel concreet voor hen gedaan? Heb je echt oog en hart voor hen?
Die vraag stelt hij aan de herders van deze tijd en aan ons allen. Die heel fundamentele vraag stelt hij aan de paus, de bisschoppen,' de pastoors, zeg maar aan al de officiële herders.
Misschien zegt de paus: ik ben een encycliek aan het schrijven om de gelovigen op te roepen vaker naar de kerk te gaan.
En misschien zegt Jezus de goede herder dan: zeg paus, jij bent een herder achter een bureautafel, met allemaal geleerde heren om je heen. Maar wat zijn jouw contacten met de schapen in het veld, weet je wel precies wat er bij hen leeft?
En misschien zeggen de bisschoppen: wij vergaderen over het ernstige tekort van priesters, hoe we meer jonge mensen naar het seminarie kunnen krijgen.
En misschien zegt Jezus de goede herder tegen hen: Beste bisschoppen, ga eens wat meer met je schapen praten en luister wat meer naar wat hen bezielt, naar wat zij nodig hebben.
En misschien zeggen de pastoors: We hebben het zo druk. We moeten tegenwoordig managers van de parochies zijn en de bisschop vraagt dat we een managementcursus gaan volgen.
En misschien zegt Jezus de goede herder tegen de pastoors: Laat dat managen zoveel mogelijk over aan anderen, zorg dat je tijd hebt om naar mensen toe te gaan en naar hen te luisteren.
Zoals het evangelie van vandaag ons voorhoudt: niet alleen de ambtsdragers in de kerkorganisatie zijn herders, we moeten allemaal goede herders zijn voor elkaar.
En misschien zeggen we: ik zou wel willen maar ik heb er geen tijd voor. Mijn man en ik hebben allebei een fulltime baan we hebben onze hobby's en thuis moet er van alles gebeuren en de kinderen vragen op de eerste plaats onze aandacht en zorg.
En misschien zegt Jezus, de goede herder tegen ons: als je je kinderen echt je volle aandacht en goede zorgen wil geven, zul je ook wat meer tijd voor hen moeten vrijmaken. En als je echt hart hebt voor mensen die het moeilijk hebben, dan maak je daar haast vanzelf ook wat tijd voor vrij.
Christus Koning van het heelal, is de volledige titel van dit feest. Het verwoordt de droom dat heel de wereld ooit bezield zal zijn met zijn geest van dienstbaarheid en zorg voor de medemens, dat alle mensen ooit goede herders zullen zijn zoals hij het was. Alleen als we Christus Koning zo zien, heeft het een klein beetje zin, maar ik blijf volhouden: Jezus de goede Herder is een veel betere titel.