6e zondag in de paastijd A

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 306 niet laden
Beste mensen,
Het evangelie dat we zojuist hoorden is een stukje uit de afscheidsrede van Jezus. Jezus wist dat Hij niet lang meer bij zijn leerlingen zou zijn. En daarom wil Hij hen nog enkele belangrijke dingen zeggen. Het eerste wat Hij zegt is : onderhoud mijn geboden. Als gij echt van Mij houdt, probeer dan verder te leven zoals Ik u dat altijd heb voorgedaan. Eens had Jezus die geboden samengevat in dat éne gebod : heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad.
Alleen zo kunnen wij onze liefde voor Jezus tonen, door elkaar lief te hebben. Jezus wijst ons naar onze medemensen in nood. In onze liefde voor onze medemens, daar tonen wij dat wij Jezus werkelijk lief hebben.
Van de apostel Johannes wordt verteld dat, toen hij al oud geworden was, hij iedere zondag preekte en dan telkens weer hetzelfde zei : kinderen heb elkander lief. Ge kunt u wel voorstellen dat de mensen dat langzamerhand moe werden. En op zekere dag zeiden ze tegen Johannes : het is altijd hetzelfde liedje, kunt ge nu eens niet iets anders vertellen ?Maar Johannes antwoordde : nee, ik kan niets anders vertellen, want dat is zijn gebod : heb elkander lief.
Het klinkt misschien wel hetzelfde maar in de praktijk gaan we ervaren dat het telkens weer anders is. Wat betekent het elkaar lief te hebben ?Thuis of op het werk of in de school of als er iemand ziek is of als er een automobilist met pech langs de weg staat ... Heb elkander lief ... woorden die misschien niet dikwijls genoeg kunnen herhaald worden, opdat wij zouden gaan beseffen dat we het ook echt moeten doen, hoe moeilijk het soms ook is.
Als gij zo leeft, zegt Jezus verder, dan zal ik u niet alleen achter laten. Ik zal mijn Vader bidden dat Hij u een andere helper zal sturen om u bij te staan : de Heilige Geest. Dat die Geest inderdaad werkzaam was in de jonge kerk, dat kunnen wij zien in de eerste lezing. Het is dankzij de geest die zij ontvangen hebben dat de apostelen het aandurfden om ook buiten Jeruzalem het geloof te gaan verkondigen.
Die Geest wil ook nu nog werkzaam zijn in ons midden, maar wij moeten er wel voor openstaan. Misschien zij wij mensen die liever zelf alles uitdenken en plannen. Misschien zijn wij soms te veel vergadermensen geworden en te weinig biddende mensen die in alle openheid willen luisteren naar wat de Geest ons te zeggen heeft.
Bouwen aan Gods rijk is inderdaad mensenwerk, want de Geest kan maar werken in en door mensen. Maar het is ook de wil van de Vader doen en de Geest durven beluisteren. Laten wij dan bidden dat wij in deze weken voor Pinksteren ons mogen openstellen voor die Geest, dat die Geest ons mag bezielen en kracht geven om Jezus aanwezigheid zichtbaar te maken, overal waar wij leven en werken. Amen.