Ons Heer Hemelvaart - A 2014

O.H. Hemelvaart - (A jaar)   29 mei 2014     Homilie     Mat 28,16-20

Als wij aan de hemel denken, denken we gegarandeerd aan het leven na de dood, aan het eeuwige leven in de hemel bij God.
In zijn boek "Boerenpsalm" illustreert Felix Timmermans, beroemd schrijver en streekgenoot het zo:
Toen op een avond boer Wortel kijkend naar de sterren, aan zijn pastoor vroeg waar nu eigenlijk de hemel was, antwoordde deze:
"In de oneindigheid, Wortel, in de oneindigheid van God, ver boven de verste ster misschien. We mogen ons niet laten bedriegen door de stoffelijke wereld. Misschien is de hemel rond ons, want wat God is, is ook de hemel; wij leren toch: wij zwemmen in God. De kwestie is niet waar hij is, maar dat hij er is."

Dat sluit aan bij de laatste woorden in het evangelie van Mattëus, de belofte namelijk die Jezus aan zijn apostelen, en dus ook aan ons doet: "Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld."
Maar niet alleen in die belofte is Jezus onder ons aanwezig. Hij is er ook in zijn woord en in zijn Brood, en Hij is er steeds in de liefde van God tot mens, van mens tot God en van mens tot mens.

Onze hoop op een betere toekomst is nooit ver weg en hemelvaart, onze verwachting naar een eeuwige vereniging bij God, is immers een scharniermoment tussen verleden en toekomst.
Hemelvaart maakt van ons verwachtingsmensen en dat zijn geen naïevelingen.
Wat zijn het dan wel?
- Het zijn mensen die leven met open blik en beide voeten op de grond.
- Ze zijn bewust van onrecht, armoede en wapengekletter dat in deze wereld welig tiert, en ze willen zich daar niet bij neerleggen.
- Ze maken tijd voor verwondering en zetten wel vraagtekens bij de huidige normen en waarden die de moderne samenleving ons opdringt: alles moet kunnen, heb je geen succes dan ben je een loser, de dwang om gelukkig te zijn.
- Ze werken aan goede onderlinge verstandhouding, goede relaties in hun directe omgeving en daarbuiten, goede relaties die een mens zich beter doen voelen.
- Verwachtingsmensen werken aan verandering van onderuit. Zij steunen hen die zich door allerlei beperkingen uitgesloten weten, èn, ze onderzoeken waar zijzelf kunnen veranderen.
- Het zijn mensen die bidden om de Geest van raad en sterkte, ook om te weten wanneer "loslaten" en "het nieuwe" aanvangt.
- Zij streven naar persoonlijk verantwoordelijk denken en handelen, en verschuilen zich niet achter anderen of achter wetten en regeltjes!
- Met de woorden van Sint-Franciscus kunnen zij bidden: God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen; de moed om te veranderen wat ik kan veranderen; en de wijsheid om het verschil tussen beide te zien.

Vanuit zulke waardevolle verwachtingen pleiten we voor evangelische vrijheid en tolerantie. Er moet ruimte zijn om fouten te maken. Als iemand in conflict komt met een ander - in het gezin - in de wereld rondom ons - in een parochiegemeenschap - is de juiste houding niet die van politie-inspecteur of zaakgelastigde, maar die van een broeder of zuster in het geloof, die in staat is met het hart het conflict te begeleiden.

Op deze dag van Rerum Novarum, waar zoveel vraag is naar jobs hebben verwachtingsmensen, die wij allen zijn, vastgesteld in hun dienst voor arbeidsbemiddeling (een soort VDAB dus) dat er voor de opbouw van het Rijk van God nog vele vacatures (m/v) moeten ingevuld worden. Daarom worden dringend gevraagd:     *

 •          Garagisten, die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
 •          Leerkrachten wiskunde, die alles eerlijk verdelen.
 •          Mijnwerkers, die mensen uit de put halen.
 •          Duivenmelkers, die vredesduiven kweken.
 •          Zakenmensen, die tijd vrijmaken voor hun gezin.
 •          Deurwaarders, die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
 •          Muzikanten, die fatsoenlijke muziek brengen.
 •          Opticiens, die blindheid wegnemen.
 •          Kleermakers, die de wereld in een nieuw kleed steken.
 •          Badmeesters en duikers, die mensen boven water halen.
 •          Wegen- en bruggenbouwers, die eenzamen met eenzamen verbinden.
 •          Fietsenmakers, die zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
 •          Tolken, die ons vreemdelingen leren verstaan.
 •          Slopers, die hinderlijke muren afbreken.
 •          Studenten, die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
 •          Portiers, die openheid bewerken.
 •          Installateurs, die meer warmte mogelijk maken.
 •          Metselaars, die woningen bouwen voor daklozen.
 •          Priesters en kloosterlingen, die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
 •          Soldaten, die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
 •          Verpleegkundigen, die niemand alleen laten sterven.
 •          Jongeren, die ouderen vertrouwen schenken.
 •          Christenen, die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.
                                                         Bruno Jacobs      11 mei 2014 
 • * Uit "Kapstok" - De Loodsen - Antwerpen