Lasteren tegen de Geest

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Als Jezus naar de privacy van zijn huis in Kafarnaüm probeert te gaan, lukt hem dat niet. Hij kan zelfs niet aan tafel gaan om wat te eten. Behalve een ongemanierde menigte van vreemden is er zijn eigen familie. Ze hebben gehoord dat hij niet meer bij zijn verstand is. Ze komen om hem terug te halen naar Nazaret voor het te laat is. Hun vrees is niet ongegrond. Er zijn al agenten uit Jeruzalem, niet alleen om hem te controleren, maar om hem te liquideren. Dat is geen overdrijving. Het is duidelijk uit de manier waarop ze hem beschuldigen. Ze beweren dat hij van de duivel bezeten is. Het is een beschuldiging die ons wat ouderwets toeschijnt. Maar dat is die beschuldiging niet.

Zo gauw als een heersende klasse - of die nu politiek of kerkelijk is - bedreigd wordt, probeert ze ook vandaag aan de dag nog hun tegenstanders te demoniseren.

Ze vereenzelvigen zichzelf met God, en ze identificeren daarom ieder die tegen hen is met de duivel. Denk maar aan Reagan en hoe hij sprak van de van de duivel bezeten communistische leiders, of aan Bush en wat die zei over het Iraakse leiderschap. Saddam Hoessein sprak in dezelfde termen over de Amerikanen en de geallieerden. Hij een dergelijke redenering wordt de wereld in ‘goed' en ‘kwaad' opgedeeld. Zwart en wit, er is geen grijs. Alle gelijk is aan de ene, niet aan de andere kant. ‘Wij' zijn goed, ‘zij' zijn slecht. Het kan niet eenvoudiger. Het kan ook niet onjuister en gevaarlijker.

De schriftgeleerden, die helemaal uit Jeruzalem gekomen waren, meenden dat zij God vertegenwoordigden, dus kon iemand die het niet met hen eens was alleen maar van de duivel zijn. Jezus keert het argument van zijn tegenstanders tegen hen. Hij zegt: als ik van de duivel ben, hoe komt het dan dat ik tegen de duivel vecht. Hebben jullie dan niet gehoord, of misschien zelfs gezien, hoe ik de duivel uitdrijf, mensen bevrijd en zieken genees? Is het rijk van de duivel verdeeld is tegen zichzelf? Als een huis verdeeld tegen zichzelf dan kan het geen stand houden. Als wat jullie van mij zeggen waar is, dan is er dus in ieder geval aan het rijk van de duivel een eind gekomen.

En dan zijn eigen rol beschrijvend, als iemand die tegen de duivel vecht, voegt hij er aan toe: ‘Niemand kan het huis van een sterke man binnen gaan, zonder eerst die man gebonden te hebben.' Dat is het wat Jezus komt doen. Dat is wat ze hem zien doen. Hij komt als een dief in de nacht de fortificaties en structuren van de bestaande orde - of beter van de bestaande chaos, die mensen terroriseert en gevangen houdt - binnen (Mat. 24,43).

Dan, na een plechtig amen, wordt hij meer specifiek. Hij krijgt het over de structuur die zijn beschuldigers - schriftgeleerden en priesters - op een onderdrukkende manier in stand houden, profiterend van onmogelijke verplichtingen, menselijke zwakheid, en de consequente schuldgevoelens. Na een plechtig amen trekt hij in een ruk die hele onderbouw, waarop zijn tegenstanders hun tempeldienst met offers en al baseerden, onder hen weg. Hij zegt: ‘Voorwaar, ik zeg u alle zonden zullen de mensen vergeven worden, zelfs alle godslasteringen.'

Maar dat is nog niet het einde. Jezus gaat verder, hij laat ze nog niet los. Hij is kennelijk in zijn eer geraakt. Geen wonder dat zelfs Marcus opmerkt: ‘en dit alles omdat ze tegen hem gezegd hadden, er huist een onreine geest in hem!' Hij laat zich zo iets met zo maar zeggen. Hij keert zich weer tegen hen en zegt: ‘Maar als iemand lastert tegen de heilige geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis.'

We kennen allemaal de dynamiek in dergelijke twistgesprekken voldoende om te weten, dat hij met die laatste opmerking op zijn aanklagers doelt. Het is iets dat zij in hun zak kunnen steken. Zij zijn het die lasteren tegen de heilige geest, omdat ze weigeren de menselijke bevrijding en emancipatie, die Jezus onder hun ogen uit werkt, welkom te heten. Ze kunnen die bevrijding en humanisatie niet pruimen. Ze zien die als een gevaar voor hun eigen persoon en hachje.

Ach, zijn het niet dynamieken die we steeds weer rondom ons zien? Kennen we niet allemaal deze soort verhalen uit onze eigen omgeving? Na dit incident is er zijn familie nog die hem naar huis wil krijgen. Het, werkt niet. Het gaat hem om Gods wil.