Markus 10,17-30 28e zondag door het jaar B

Markus 10,17-30    

Geloof God voor  het onmogelijke want God is almachtig. God zegt ons hier in deze tekst dat hij weet hoe moeilijk het  voor ons is om voor hem te kiezen.

Ik dacht vroeger altijd dat met het verhaal van de kameel en de naald bedoeld werd dat ik wel heel heel erg mijn best moest doen om bij God te kunnen komen.

Maar dat is niet wat Jezus ons hier wil zeggen. Hij zegt ons dat hij weet dat we ons denken  richten op het wereldlijk denken en dat hij weet dat we zeer  sterk beïnvloed worden door onze aardse verlangens.

Met zijn verhaal van de kameel en de naald zegt Jezus ons dat hij weet  hoe moeilijk het is voor ons, mensen. Daarom moedigt hij ons aan en hij zegt ons dat we echt mogen geloven dat bij God alles mogelijk is.

Soms horen we kunstenaars, architecten of sportmensen spreken over hun verlangens om bepaalde creaties uit te voeren en prestaties te bereiken en dan denken we ‘dat is onmogelijk’. En soms gaat het ver, denk aan de piramides van Cheops,  de bouw van de Eiffeltoren in Parijs, de taj Mahal in India, de piramides van chichén itza in Mexico, de Akropolis in Athene.

Menselijk gesproken waren  al deze dingen zo goed als onmogelijk te realiseren. Als mensen, niettegenstaande het haast onmogelijke, toch dingen realiseren wat moet het dan zijn bij God.  Bij God is niets onmogelijk zegt Jezus. Met andere woorden, bij God is alles mogelijk.

Er zijn definitieve en absolute grenzen  aan wat wij als mensen kunnen bereiken Onze menselijke kracht, wijsheid en intellect is beperkt. Maar er is geen limiet op wat onze  oneindige en almachtige Schepper God kan volbrengen.

Jezus woorden vertellen ons dat we met God verder kunnen gaan dan wat we op eigen kracht aankunnen. We kunnen ons blijven richten op God zelfs al ondervinden we veel tegenslagen. God geeft ons kracht en zal ons helpen overeind te blijven om zo Zijn  koninkrijk  te vinden. Door Jezus weten we dat God een onvoorwaardelijke, oneindige liefde heeft voor ons  en dat zijn  rijk wijst op  die liefde . Een liefde die wij nu al moeten doorgeven aan onze naasten.

We mogen God vertrouwen. We moeten ons niet afvragen zal het wel mogelijk zijn, of ziet God me wel hier op aarde, ik ben maar niets, Hij zal me wel niet belangrijk vinden? Neen zegt Jezus hier ons. Wij zijn het zelf die ons niet belangrijk vinden, niet belangrijk genoeg om te geloven dat we oneindig belangrijk zijn voor God en dat God ons intens lief heeft. 
Vergeet niet dat elk probleem waar we voor staan er anders uitziet als we in God geloven en rekenen op zijn kracht. Laten we eens kijken naar kinderen. Ze springen in  armen van iemand die ze graag zien omdat ze er zeker van zijn dat ze worden opgevangen. Zij hebben een ongelooflijk geloof en vertrouwen.
Ondertussen zijn we volwassen , hoe zit het nu met ons geloof en vertrouwen. Durven we ons geloof en vertrouwen in God nog vergelijken met dat van een kind of hebben we helemaal geen vertrouwen in God.

Paulus schrijft over zichzelf in zijn brief aan de Filippensen hoofdstuk 3: Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. [13] Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft.
Vooral die laatste zin treft me. [13] Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. Wat een helderheid, wat een vastberadenheid voor God! Wat een ware vrijheid!  Hij ziet Christus, in alle omstandigheden van zijn leven, zowel in de vreugde als in de pijn.  Kunnen wij ook zulk groot  geloof en vertrouwen hebben in God.

Om te geloven dat bij God het onmogelijke ‘mogelijk’ is, moeten we het kruis van Jezus opnemen. Met andere woorden we moeten kunnen zeggen , met Jezus  in mijn leven  komt  alles goed, zowel ons leven in vreugde als ons leven in   pijn en verdriet. Door ons geloof in God kunnen we hier op aarde werken aan het doorgeven van zijn liefde in alle omstandigheden en aan alle mensen.
Gods werk eerst.  Werken aan Gods rijk is zelden aan de top van ons ‘te doen’  lijstje. Soms zeggen we zelfs God is belangrijk voor mij, maar onze acties getuigen daar echter niet van. Tv kijken, winkelen, teveel uren op het werk gaat voor op het spelen en praten  met de kinderen, anderen helpen of dienstbaar zijn in vrijwilligerswerk. Zelden heeft iemand heeft op zijn sterfbed  spijt  nog niet meer computerspelletjes te hebben gespeeld of spijt nog niet beter de keuken te hebben gepoetst. Maar misschien heeft iemand op zijn sterfbed wel spijt nog niet meer tijd te hebben gehad om zieken te bezoeken, zich in te zetten voor anderen, kinderen, kleinkinderen, zwakken en andere mensen die hulp nodig hebben.  

 Lieve God

We kunnen  soms zo moeilijk geloven omdat we  eerst willen  ervaren.  Maar vandaag  zegt Jezus ons iets wat we nodig hebben. We hebben U nodig.  Geef ons de kracht om dicht bij Jezus te leven zodat we Hem vertrouwen in wat Hij zegt en te geloven dat bij U alles mogelijk is.

Lieve God , soms is er zoveel pijn en de pijn is soms te groot om in U te geloven of  te blijven geloven. Geef ons de kracht te geloven dat  niettegenstaande pijn ik toch alles aankan met U .

Lieve God , Paulus zegt ons :Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft. We bidden  om zulk groot geloof zoals Paulus. Help ons daarbij

Lieve God, Laat ons de glans op het gelaat van Christus ontdekken nadat hij tot U gebeden had.  Laat ons ook intens bidden ,zodat Zijn glans de onze wordt, zo kunnen we  U ontdekken en van daaruit in U geloven en vertrouwen als uw kind.

We bidden u Heer verhoor ons gebed

We zijn vrije mensen, wij beslissen wie we volgen en waarvoor we kiezen. Jezus weet hoe moeilijk het is ons wereldlijk denken en verlangen te overstijgen. Wij wensen u oprecht  een dag met blijheid,  krachtig, hoopvol en vrijmoedig. God heeft ons gehoord en is ons nabij vandaag.