En toch... is Hij Koning

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren wij het feest van Christus Koning. Christus Koning... en we gaan deze titel omschrijven, met beelden van vroeger en nu...

Een koning, zoals wij die vroeger kenden is Jezus zeker niet. Zijn koningschap is niet gevestigd op macht, bloed en geweld. Jezus heerst niet met ijzeren vuist en heeft zich nooit omhuld met pracht en praal.

Een koning, zoals wij die nu kennen, is Jezus ook zeker niet. Een koning die geen regeringsmacht meer heeft, een koning die alleen dient als paradepaard, die heimweevol doet denken aan vergane glorie van vroegere tijden. Zo een koningschap heeft Jezus bewust afgewezen: "Mijn koninkrijk is niet van deze wereld." Hij zegt: "Wie onder u de eerste wil zijn, moet dienaar van allen zijn". en: "Noem u geen heer en meester." En wat Hij van zijn volgelingen vraagt heeft Hijzelf reeds volbracht.

Alle tekens om Hem groot te maken heeft Hij radicaal afgewezen. Hij wilde geen koning zijn om mensen brood te geven en als Hij Jeruzalem binnenrijdt zit Hij op een geleend ezeltje. Voor Pilatus staat Hij geboeid, met een rode spotmantel om en een doornenkroon op zijn hoofd, zodat Pilatus Hem al spottend toeroept: "zie hier dan uw koning." Neen, wij moeten van Jezus op deze wereld geen macht verwachten. Hij verzaakt aan elke troon en elk triomfalisme. En toch is Christus Koning, daartoe is Hij op de wereld gekomen en daartoe is Hij geboren. De erkenning van dit koningschap loopt als een gouden draad doorheen het hele evangelie. Aan het begin van zijn aardse leven kwamen wijzen uit het oosten en vroegen: "Waar is de pasgeboren Koning van de Joden?". Bij het begin van zijn openbaar leven toont de duivel Hem alle koninkrijken van de wereld: "dit alles zal ik U geven...". Bij het begin van Jezus, lijden huldigen Hem de inwoners van Jeruzalem als de koning van Israël. En op het einde van zijn leven staat op zijn kruis geschreven: "Jezus van Nazaret, koning van de Joden." Jezus is Koning omdat Hij de koninklijke weg gegaan is van dienstbaarheid en zelfgave voor de anderen. Het heil dat Hij in deze wereld heeft gebracht kan geen macht ter wereld afremmen.

Dit koningschap van Jezus staat ons vandaag, op het einde van het kerkelijk jaar voor ogen, als een toekomstvisioen dat openbaar zal worden op het einde der tijden. Zijn Rijk is het Rijk van de toekomst. Gesluierd is het reeds aanwezig overal waar mensen goed zijn voor elkaar, waar mensen broederlijk delen, waar machtigen en rijken zorg dragen voor het kleine en het zwakke. Onweerstaanbaar breekt het koninkrijk van Jezus door waar gewone mensen, in de voetstappen van Jezus, proberen verder te gaan om een rijk van liefde op te bouwen. Het Rijk Gods vestigt zich waar men niet voor zichzelf leeft, maar voor de anderen, waar men zich inzet voor de rechtelozen en opkomt tegen onrecht. Daar is Christus Koning, daar wordt zijn Rijk gevierd. Daar is het: hemel op aarde. Moge het zo worden voor alle mensen.