De Goede Herder (2009)

Een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen... Ik ken mijn schapen...' Dit is de kern van het evangelieverhaal van dit weekend.

De kerk heeft herders nodig. Dat is zeker waar.

Maar christenen moeten ook elkaars herder zijn.

Dit betekent dat we elkaar niet in de steek mogen laten wanneer het moeilijk wordt. En dat gebeurt helaas nogal eens. Een echte herder blijft op zijn post. Dat is één.

Een tweede kenmerk van goed herder-zijn is dat je

degenen die aan jouw zorgen zijn toevertrouwd echt kent. Mensen zijn geen grauwe kudde van allemaal dezelfde schapen. Mensen zijn uniek, stuk voor stuk, en iemand kennen begint bij het erkennen van diens eigenheid.

Bij Jezus konden en kunnen mensen terecht in hun eigenheid. Hij kent ons door en door, met onze sterke en
onze zwakke kanten. Maar Hij laat ons nooit in de steek.

 

Wanneer wij Jezus als herder volgen, dan beginnen we op Hem te gelijken, dan worden ook wij goede herders voor elkaar!