De Liefde van de Vader

Beste vrienden,

Wanneer ouders hun kinderen dagenlang wenend voor de deur laten staan omdat ze stout zijn geweest en hun kamer niet hebben opgeruimd. Of wanneer ouders hun kinderen geen eten meer geven, zich niet meer om hen bekommeren en hen verwaarlozen, alleen maar omdat ze de instructies van hun ouders niet hebben opgevolgd, dan is het toch voor iedereen klaar en duidelijk dat hier de jeugdzorg dient te worden ingeschakeld.   

Wanneer ouders zich al niet om hun kinderen bekommeren omdat ze hen graag zien, dan moeten wij hen toch minstens aan hun zorgplicht herinneren, en indien nodig moet dan ook de jeugdzorg worden ingeschakeld.

Bij God zou dat soms ook wel moeten gebeuren, tenminste, wanneer datgene wat de mensen zich zoal voorstellen ook werkelijk zou kloppen.

Daar wordt toch wel degelijk verteld dat God zijn kinderen zou straffen, en dat zelfs meer dan alleen maar hard. Wanneer ze zijn instructies niet volgen, zou Hij hen buitensluiten. En voor al diegenen die zijn geboden overtreden zou de Hemelpoort gesloten blijven, en dat voor eeuwig en altijd. En wie zich oneerbiedig over de Vader uitlaat, die zou Hij ter plaatse een zwaar ongeluk laten overkomen. En soms zou Hij zijn ganse schare kinderen zelfs straffen met ziekten en catastrofes, met dood en vernietiging. “De straf van God“ noemen ze dat dan.

Wanneer dat over aardse ouders zou gaan, dan zou men die, terecht, reeds lang bij de Jeugdzorg hebben aangeklaagd. Maar weest niet bang, God zou zich daarover zeker geen zorgen hoeven te maken. Gewoon vals alarm! Ik denk niet dat Jeugdzorg bij Hem opmerkingen zou kunnen maken!  

De lezing van vandaag toont dat ten gronde aan. God houdt namelijk oneindig veel van al zijn kinderen. Hij zelf is de verpersoonlijking van de liefde.

En wanneer we de zaak van dichterbij bekijken, dan worden al die verhalen en geruchten over welke straffen God zou uitdelen en welke hardheid Hij bij dat straffen zou toepassen, gewoon ontmaskerd als gefantaseerde griezelverhalen. Met een modern begrip: allemaal „Fake News“. Die verhalen zijn gewoon verzinsels en niet waar!

Laat u door niets of niemand angst aanjagen! God ziet al zijn kinderen doodgraag!

En wat “zijn kinderen graag zien” uiteindelijk betekent, heb ik onlangs gemerkt aan de hand van een oud artikel uit 2003, dat geschreven werd naar aanleiding van de 80e verjaardag van prins Rainier van Monaco.

De journalist schreef toen ook over Rainiers houding tegenover zijn kinderen, tegenover de talrijke schandalen waarin deze verwikkeld waren, en hoe de prins daarmee omging.

Als besluit schreef de reporter: Om het even wat zijn kinderen zouden doen, Prins Rainier is te zeer vader, om niet altijd achter zijn kinderen te blijven staan. Wat die ook uitsteken, hij zal nooit met hen breken!

En wanneer dat al geldt voor een menselijke vader, wanneer dat al een kenmerk is voor een liefhebbende vader hier op aarde, hoeveel meer geldt het dan voor die hemelse Vader, waarvan Johannes zegt dat Hij de liefde zelf is.

Weg met al die griezelverhalen over God. Weg met die angst voor wat Hij zijn kinderen allemaal zou kunnen aandoen. Voor God geldt allereerst: Hij is zozeer Vader en Moeder dat Hij nooit zou kunnen ophouden om achter zijn kinderen te staan. Wat die kinderen ook uitsteken, Hij zal nooit met hen breken!  Amen