God blijft in ons geloven

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden
Nauwelijks de helft van de mensen gelooft nog in God,' het is de laatste tijd al zo vaak gezegd en geschreven. Een berichtgeving die schril afsteekt tegenover de beloften die wij vandaag lezen in de eerste lezing: "Dit is het nieuwe verbond dat Ik met Mijn volk sluit: Ik leg mijn wet in hun binnenste, Ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn en iedereen, groot en klein, zal Mij dan kennen." Er staat ‘iedereen' en niet de helft van de mensen. In het evangelie horen wij dezelfde belofte: "Wanneer Ik van de aarde omhooggeheven zal zijn, zal Ik allen tot Mij trekken." Allen, zegt Jezus, en niet de helft. Waaraan moeten wij ons nu vasthouden? Aan wat mensen zeggen, of aan wat Jezus zegt?

Het zou een drama zijn als geloofwaardige bronnen zouden melden: God gelooft niet meer in de helft van de mensen. Ja, dat zou dramatisch zijn als God ons inderdaad zou opgegeven hebben. Maar gelukkig dat kan niet, want God is trouw aan zijn verbond en de aantrekkingskracht Jezus, kruis verminderd niet. Jezus blijft nog altijd allen tot zich trekken.

Van een tragedie kan er dus geen sprake zijn. Het is niet ons geloof dat God gaande houdt, maar het is Zijn verbond met ons waaraan Hij trouw blijft. De reden van ons gelovig optimisme ligt niet in het geloof van onze medemensen, hoezeer wij de steun van dat geloof ook nodig hebben, maar in de zekerheid dat God ons liefheeft. Ook als de helft van de mensen niet meer zou geloven, dan blijft de liefde van Jezus voor ons bestaan. De waarheid dat Hij ons zal vrij maken, wordt daardoor nog geen halve waarheid. De duisternis van het ongeloof kan het licht van Jezus niet doven en het ongeloof van mensen kan niet de minste afbreuk doen aan de volheid van de verrijzenis van de Heer. Jezus is door zijn kruis de Heiland van de wereld geworden en aan deze waarheid kan niemand iets veranderen. Wij moeten niet bouwen op de gelovigheid van mensen, maar op de onvoorwaardelijke trouw van God. De onmacht van het kruis bloeit open in de volheid van de verrijzenis.

"De helft van de mensen gelooft niet meer in God." Dit bericht kan bij veel mensen een gevoel van ontmoediging oproepen. Is dat geen teken dat zij niet voldoende ver¬trouwen in het kruis van Jezus?

De geloofsverduistering van deze tijd is voor ons een uitdaging om te getuigen van de kracht van de verrijzenis. In verbondenheid met de Heer wil ik dan ook sterker gaan geloven voor hen die niet meer kunnen geloven. Ik wil meer gaan bidden voor hen die niet meer kunnen bidden. Ik wil mee de parochiegemeenschap gaande houden voor hen die niet meer naar de kerk komen. Zijn wij niet verantwoordelijk voor elkaar in het verbond dat God met ons gesloten heeft? Ben jij zwak, dan wil ik sterk zijn; heb jij de moed verloren, dan wil ik je ongeloof meedragen; ben jij gevallen, dan wil ik je dragen. Zo heeft Jezus op het kruis ook onze zwakheden gedragen.

"De helft van de mensen gelooft niet meer." Laat dit voor ons allen een oproep zijn om op te zien naar de Heer Jezus, die ons een nieuwe hemel en een nieuwe aarde beloofd heeft. Wij willen getuigen zijn van zijn belofte: zie Ik maak alles nieuw. Bouwen we samen verder aan die heilige stad, waar Gods woning heeft onder de mensen. Hij zal bij ons wonen, wij zullen zijn volk zijn en Hij God met ons. Dat is ons geloof, ook als de helft van de mensen niet meer in God gelooft.