1ste zondag vd Advent (C) Gezinsmisviering 2012

1ste zondag vd Advent (C) Gezinsmisviering 2012

Parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide m.m.v. het Jeugdkoor o.l.v. Jo Louppen

INTREDELIED
Prepare the way

WOORD VAN WELKOM - door een kind
Fijn dat u er allemaal bent, om samen met ons, op weg te gaan naar kerstmis. Kerstmis is nog vier kaarsjes ver. Vier kaarsjes, vier weken. Het licht van de kaarsjes geeft ons hoop. Door samen te hopen en samen te verwachten, gaan we samen vredig en vol geloof op de goede weg, ledere week een kaarsje meer, ledere week dichter bij de komst van Jezus. We verheugen ons op zijn geboortedag, zijn verjaardag. Fijn, dat we ons samen hier verheugen, fijn dat we samen de goede weg zijn ingeslagen.

SCHULDBELIJDENIS

HEER ONTFERM U
Gezongen door het jeugdkoor

EERSTE LEZING (Uit het boek Thessalonicenzen 3) – door een kind
Jongens en meisjes en alle aanwezigen; Laten we goed met elkaar omgaan, dat we respect tonen voor elkaar, dat we rekening houden met elkaar, zoals Jezus het ons geleerd heeft. Dat we Jezus blijven volgen, Dat we op de goede weg blijven, de weg die God ons, via zijn zoon Jezus gewezen heeft. Dat wij goede mensen zijn, goede christenen zijn, en door ons goede leven en onze liefde voor God, straks een plek in de hemel verdienen.

TUSSENZANG
Een groene krans

EVANGELIE (Lucas) – door pastoor Geudens
Jezus zei tegen zijn vrienden: “Kijk goed, je kunt het zien aan de zon, de maan, de sterren. Op aarde zullen de mensen bang zijn voor de woeste zee. Ze weten niet hoe het verder zal gaan met de wereld. Want de legers van de hemel zullen in de war zijn. Dan zullen ze de Mensenzoon zien, Hij komt op een wolk, met macht en pracht. Wanneer je merkt dat dit gebeurt, kijk dan. Kijk, want je redding is dichtbij. Zorg dat je niet doof er voor bent omdat je te veel drinkt of je te veel zorgen maakt. Laat je niet verrassen door die dag, want hij zal er komen voor de hele wereld. Wees daarom waakzaam en bid dat je veilig die dingen mag doorstaan. Zodat je voor de Mensenzoon kunt verschijnen.”

PREEK (Samenspraak met de kinderen)

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN – door de kinderen
Laat ons bidden… Voor alle mensen die helpen ruzies te voorkomen. Die bijdragen aan de vrede. Dat zij een voorbeeld mogen blijven. Dat zij zo anderen tot inzicht kunnen brengen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden… Voor mensen die hun geloof dreigen te verliezen. Dat zij vertrouwen blijven op God. Dat ze weten dat alles goed komt. Dat ze de hoop niet mogen verliezen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden… Voor alle mensen die andere mensen helpen. Dat zij hun liefde mogen blijven geven. Dat zij vol liefde de ander blijven verzorgen. Dat ze zo de ander blijven helpen en steunen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden… Voor alle mensen die somber en verdrietig zijn. Dat zij weer vrolijk en blij mogen worden. Dat de komst van Jezus hen hoopvol stemt. Dat ze nieuwe kracht en nieuwe moed mogen krijgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden… Voor alle mensen die eenzaam zijn. Dat zij zich minder alleen gaan voelen. Dat ze weten dat wij aan hen denken, Dat ze weten dat ze er nooit alleen voor staan.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Laat ons bidden… Voor alle mensen op de wereld. Dat ze samen met ons de goede weg kiezen. Dat ze op het goede pad mogen blijven. Dat ze de goede richting niet verliezen. Dat ze Gods wegen blijven volgen.
Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

OFFERANDELIED
Het is weer zover

HEILIG, HEILIG
Gezongen door het jeugdkoor

LAM GODS
Gezongen door het jeugdkoor

COMMUNIELIEDEREN
Vlammetje
Advent is dromen

SLOTWOORD – door de kinderen
Het verhaal van de vier kaarsen

Vier kaarsen branden ín een woonkamer. Het is er zo stil, dat als je goed luistert, je de 4 kaarsen zachtjes hoort praten.

De eerste kaars zegt: “lk ben vrede, Maar niemand kan mij verder laten branden, ik geloof dat ik uitga.” Het vlammetje wordt kleiner en gaat uiteindelijk uit.

De tweede kaars zegt: “lk ben geloof, Maar ik ben niet langer onmisbaar, ik kan gerust gemist worden, dus het heeft geen zin meer dat ik blijf branden.” Terwijl hij zo praat, blaast een zacht briesje het tweede kaarsje uit.

De derde kaars zegt vervolgens: “lk ben liefde, maar ik heb geen kracht meer om te blijven branden. Mensen zetten mij aan de kant, denken dat ik niet belangrijk ben. Ze denken dat zij alleen maar zelf belangrijk zijn. ” Niet langer wachtend gaat ook de derde kaars uit.

Plots… komt er een kind de woonkamer binnen, en ziet de 3 kaarsen die uit zijn. ‘Waarom branden jullie niet? Jullie moeten blijven branden!’ Het kind begint zachtjes te huilen.

De vierde kaars ziet dit gebeuren en zegt: “Wees niet bang, ik brand nog steeds, en zolang ik brand, kunnen we de anderen weer aansteken.” Want ik ben hoop. Kunnen we?

Met schitterende ogen neemt het kind de vlam van de hoop, en steekt de andere kaarsen hiermee aan. Het licht van de hoop mag nooit uit je leven verdwijnen. Iedereen moet vol hoop, geloof, vrede en liefde blijven. Voor altijd.

ZEGEN

SLOTLIED
Siyahamba