De hoop houdt de wereld in beweging

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

Dit evangelie is niet geschreven om ons angst aan te jagen of om het einde van de wereld aan te kondigen. Zeker, Jezus kleineert de rampen niet die de mensen bedreigen: er zullen tekenen zijn aan zon, maan en sterren; volkeren zullen in angst verkeren, mensen raken in paniek. Maar het laatste woord van Jezus is altijd: een woord van hoop. Dat kan ook voor ons een toetssteen zijn voor de waarachtigheid van de profetieën, waar onze tijd behoorlijk rijk aan is. Een openbaring die eindigt met ondergang of dreiging is niet evangelisch. Een evangelische boodschap eindigt altijd met een hoopvol woord, zoals het evangelie van vandaag: 'Sta op, recht en fier, want uw verlossing is dichtbij.' Voor God mag je rechtop staan. Of zoals Jezus een prachtig beeld gebruikt: 'Leer van de vijgenboom, zodra hij uitbot is de zomer nabij.' De vijgenboom kan er dor en naakt bij staan in de winter, maar in één dag kan hij, door de lentezon verwarmd, heel de rijkdom van zijn lover dragen. Angst is nooit een goede manier om de blijde boodschap te verkondigen, die in wezen altijd hoop en toekomst is. De hoop is de schoonste gave die God aan de mensen heeft geschonken. Ze wordt wel eens beschouwd als een klein kind tussen haar twee grote zussen, geloof en liefde. Men denkt dat de twee groten het kleine kind voorttrekken op de hobbelige weg van het heil. En toch, in werkelijkheid is zij het die de twee andere voorttrekt en de hele wereld in beweging houdt.

Jezus waarschuwt ons dat we waakzaam moeten zijn, in zoverre, dat wij de verwachting niet mogen afstompen door de dagelijkse zorgen. De toekomstverwachtingen van de mensen kunnen niet beperkt blijven binnen deze wereldorde, zoals een hogere levensstandaard: meer luxe en comfort, eten en drinken en vermaak. Dat is te weinig. Gods beloften zijn veel groter en daar dat alles kan het hart van de mens niet verzadigd worden. Wees waakzaam, zegt Jezus, laat u geen rad voor de ogen draaien, richt uw gedachten en streven naar een toekomst, die boven de duur en de ruimte van deze wereld uitstijgt. Wie zijn hoop alleen gevestigd houdt op dingen van deze wereld kan zich geen christen meer noemen, hij heeft het wezen van het christendom verloochend. Juist in deze tijd komt er aan reclame en maatschappelijke druk zoveel op ons af, dat wij het niet allemaal kunnen verwerken. De werkelijke toekomst van de mens komt naar ons toe door de belofte van de Heer en daarom belijden wij ook: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk.

Advent betekent voor ons: ondanks alle schokkende beelden van oorlog en geweld blijven dromen van een betere wereld.
Advent betekent: door de donkere wolken van de toekomst toch altijd een straal zonlicht zien in de belofte van de wederkomst van de Heer.

Maarten Luther King, Nelson Mandela, Pater Damiaan, het waren mensen van hoop. Zij hebben zich nooit bij de werkelijkheid willen neerleggen, op het woord van Jezus bleven zij hopen en werken.
Paus Johannes XXIII was ook zo'n man van hoop. Hij zei: 'Ik hou niet van die ongeluksprofeten, die beweren dat de wereld van slecht naar slechter gaat, die in alles het einde en de ondergang zien. Zij hebben niets geleerd van de geschiedenis.'

Wees waakzaam, zegt de Heer. Voor de christen is zijn woord een woord van hoop: hef uw hoof omhoog, zie uw redding is nabij. Zo kunnen we in deze adventstijd weer hoopvol uitzien naar Kerstmis.