Het geluid van de stilte (2009)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 205 niet laden

- Een leraar op mijn middelbare school zei eens: "Het is goed dat we af en toe naar de wc moeten. Dan is er tenminste nog even een momentje rust in onze drukke dag. Want we moeten zoveel tegenwoordig".

- Toontje Lager zingt in "Nog zoveel te doen" wat hij nog allemaal moet doen:
De krant ligt nog te wachten, Ik moet wat doen aan sport. Slapeloze nachten want de dagen zijn te kort. Winkelen, een reis naar Japan maken, hinkstapspringen op de maan en nog veel meer. (Tekst en muziek: B.Hermelink)

- Het is ons allemaal bekend dat de werkdruk in onze samenleving ontzettend groot is. Omdat de lonen zo hoog zijn wordt er het eerst bezuinigd op personeel en moeten de werknemers steeds meer gaan presteren.
In plaats van overspannen zijn spreekt men al van burn-out zijn, dat wil zeggen: opgebrand zijn.

- Is er in de gezinnen nog tijd om samen te eten? Of eet ieder op eigen gelegenheid?
Hoe vaak moeten we niet tegen onszelf en anderen zeggen: "Ik heb geen tijd".

We hebben daarom allemaal behoefte aan momenten van rust. Even lekker niets doen. Niets moeten, geen gezeur aan onze kop. Hoe drukker we het hebben, hoe meer we momenten van stilte moeten nemen. Dan werken we daarna veel geconcentreerder en dus efficiënter.
Het is misschien wel goed dat we zo vaak in de file staan. Als we de ergernis overwonnen hebben en geen haast hebben, dan hebben we in de file even tijd om alle emoties van het werk of thuis te verwerken, om stil te worden en ons hart weer vrij te maken voor de mensen die we gaan ontmoeten. Misschien zijn de files wel een zegen voor onze samenleving, dacht ik bij het maken van deze preek.

- Kent u het verhaal van de voorbijganger en de visser?
Eens zat iemand te vissen aan het meer. De zon scheen. De visser was rustig en gelukkig.
Er kwam iemand langs, die vroeg: 'Waarom gebruik je niet meer dan één hengel; dan kun je meer vangen.'
De visser zei: 'Nou, wat dan?'
'Nou,' zei de voorbijganger, 'dan verdien je meer.'
'En wat dan,' zei de visser.
'Dan kun je een boot kopen en het meer op gaan, om nog meer te vangen.'
'Ja, ja; en wat dan,' zei de visser.
'Na verloop van tijd kun je misschien een groot schip kopen en dan uitvaren en veel vis vangen.'
'En wat dan?' zei de visser.
'Dan huur je een knecht,' zei de voorbijganger, 'die mét je vangt, en zo verdien je veel geld met je vis.'
'En wat dan?' zei de visser.
'Ja, wat dan?' zei de voorbijganger, 'ja, eens kijken; dan kun je bijvoorbeeld lekker gaan vissen en zitten in de zon.'
'Zo is het,' zei de visser, 'laat mij dus maar rustig zitten...'

Sommigen zoeken rust in een vakantie, een weekend of een midweek. Anderen gaan een paar dagen naar een klooster.
- Ik kom nog wel eens in een oude abdij in Nieuwkuijk van de Cisterciënzers. Daar hangt een dagorde aan de muur van honderd jaar geleden. Daar stond op dat er alleen gewerkt mocht worden tussen zonsop- en zonsondergang. Lijkt u dat wel wat? Wacht nog even met intreden: er stond ook op dat ze ‘s nachts om 1.45 al opstonden en de rest van de nacht doorbrachten in de kapel, met gebed en meditatie. Waarschijnlijk bij kaarslicht. En in de decembermaand gingen ze al om 17.00 ‘s middags naar bed, zonder avondeten !!!!! Er was immers geen elektrisch licht en geen centrale verwarming. Wat moesten ze anders?

In de drukke winkelcentra van grote steden zie je tegenwoordig overal stiltecentra: kleine kapelletjes waar mensen even binnen kunnen lopen om verkoeling en rust te vinden. Oases in het moderne leven. Zelfs in openbare middelbare scholen worden stiltecentra ingericht waar leerlingen zich even terug kunnen trekken. Misschien kunnen we thuis zo'n hoekje inrichten. Een plek waar we ons net als Jezus even terug kunnen trekken en, niet gehinderd door tv. of pc., contact met God kunnen zoeken.

Deze nieuwe kerk heeft daarom een dagkapel gekregen die doordeweeks van 10-12 uur open is.
De kerk is een oase in de zakelijke, haastige en onpersoonlijke wereld van vandaag. Ook hier in Krimpen. Als we naar de kerk gaan dan mogen we tegen de wereld om ons heen zeggen: "Nu even niet."
Want in de kerk vinden we de kracht om daarna onze verantwoordelijkheid en plichten weer op ons te nemen en het lijden van onszelf en van medemensen mee te dragen. Laten we dan nu genieten van de zondag en dit uur in de kerk die we nog hebben en ons in stilte afvragen hoe wij met onze tijd omgaan

Jezus zocht vaak de stilte op de top van een berg. Meestal alleen.

- Het scheppingsverhaal vertelt dat God na 6 dagen werk uitrustte. Als zelfs God op zijn tijd moet rusten, dan wij zeker. Daarom is de rustdag heilig en is het een zeer grote achteruitgang als de zondag als rustdag wordt afgeschaft. Dat bevordert het welzijn van de mensheid beslist niet. Het dient alleen om de rijken rijker te maken.

- Laten we in deze materialistische en commercieel ingestelde maatschappij ons geestelijk leven niet verwaarlozen. Dat is zo belangrijk om niet ten onder te gaan.

- Je vraagt je misschien af: hoe kan ik dan de stem van God horen?
Ik kan natuurlijk niet zeggen hoe, wanneer, waar en waarvoor God jou roept. Ik kan alleen zeggen dat je aan enkele voorwaarden moet voldoen om überhaupt de stem van God te kunnen horen.
. God overstemt andere stemmen niet. Je zult stilte moeten creëren in je leven en tijd moeten maken om in jezelf te keren. Je los maken van wat "men" vindt en denkt.

-- We hebben misschien wat geboden en verboden geleerd, wat rechten en plichten, wat dogma's en wat leerstellingen, wat gebedsteksten zoals het Onze Vader en het Wees Gegroet.
- Maar hebben we ooit geleerd persoonlijk te luisteren naar God?

-- Dit leren luisteren naar God is de kern van de geestelijke oefeningen van de H. Ignatius, de stichter van de Jezuïeten.
- Tijdens mijn opleiding heb ik daar veel mee te maken gehad.
- Op vele stille dagen en retraites werd ons geleerd om te luisteren naar de stem van God in jezelf, met hulp van het evangelie, met het voorbeeld van Jezus voor ogen.
- Het viel niet mee om lange tijd stil en alleen te zijn. Toch denk ik dat ik er mijn leven lang nog plezier van heb.
- De Jezuïeten in Delft bieden ook voor gewone gelovigen dergelijke bezinningsdagen aan.
- We zongen in de tussenzang: Op zoek naar de stilte van de nacht, waar met ongekende kracht de vrede werd geboren. In de chaos van de dag, van weken jachtig rennen achter plannen en verhalen gaan we verder op zoek naar stilte.

- Laten we proberen door meer stilte ons op een zinvol en inspirerend kerstfeest voor te bereiden.