Als elke... (2009)

Als elk volk
recht krijgt op een elementair welzijn en welvaart,

als elk land
zorg besteedt aan democratie,

als elke cultuur
zoekt naar gebondenheid met andere culturen,

als elke ethnische groep recht krijgt
op de eigen kleur
en oog heeft voor de eigen bijdrage
aan het land waar ze wonen,

als elke godsdienst en elke levensbeschouwing
haar eigen rijkdom deelt met anderen
en de eigen zwakheden ziet en wegwerkt,

als elke mens en elke groep,
naar anderen luisterend,
het eigen woord mag spreken,

als elke organisatie en politicus
haar of zijn eigen weldaden zou schenken
en niet de weldaden van anderen zou benijden,

als elk denken en elk spreken,
het eigen tekort erkent
en blij is met de aanvulling
en opbouwende kritiek van anderen,

Zou dat niet een droom van een wereld worden?

Zou God dan niet onder de mensen wonen?

Zou Kerstmis dan niet heel dichtbij zijn?

Vrij naar bezinningstekst uit "Mee zorg dragen voor sociale beweging"