Derde zondag van de advent (2009)

Goede vrienden,

Advent is dromen dat Jezus zal komen ,

dromen van vrede voor mensen van heden.

We hoorden de eerste zondag van de advent:

" WEEST WAAKZAAM EN BIDT, want ge kent dag noch uur..."

Vandaag zijn we er nog. Morgen misschien niet meer.

Blaas niet te hoog van de toren. Buig liever nederig het hoofd en bidt:

" GOD, WEES MIJ ZONDAAR , GENADIG . "

Uit onze schooltijd kennen we nog het mooie gedicht van A. Nahon:

" 't Is goed in 't eigen hart te kijken, nog even voor het slapengaan

of ik van dageraad tot avond, geen enkel hart heb zeergedaan.

Of ik geen ogen heb doen schreien, geen weemoed op een wezen lei,

of ik aan liefdeloze mensen een woordeke van liefde zei..."

Goede vrienden, DAT is advent ! In EIGEN hart kijken !

Niet in het hart van je broer, je zus of je buur.Maar IN EIGEN HART.

Maak je hart gereed voor de komst van de Heer met kerstmis.

WAAKT EN BIDT.

En de tweede zondag van de advent zegt Jesaja: " BEREIDT

DE WEG VAN DE HEER. MAAK ZIJN PADEN RECHT "

Bekeer je, zegt God en durf te kiezen voor de weg van het evangelie en de dienende liefde. De kronkelpaden in ons leven moeten rechtgetrokken worden. Roddel niet over de kronkelwegen van anderen. VEEG VOOR JE EIGEN DEUR.

En vandaag derde zondag van de advent:

Mensen stellen Johannes de Doper de vraag:

"WAT MOETEN WIJ DOEN ? "En Johannes gaf hen ten antwoord:

" Wie dubbele kleding en voedsel heeft, deelt met wie niets heeft.

Doe de mensen niet meer betalen dan ze schuldig zijn. Beroof

niemand, pers niemand af en wees tevreden met wat je verdient."

Verleden week hoorden we in een voordracht van Prof. Morlion:

" De beste voorbereiding op de ontmoeting met God in de hemel is HIER EN NU gelovig te leven.

Christenen zijn kinderen van het LICHT, van de HOOP.

Ze leven NU AL verbonden met God. Christenen zeggen nooit:

ER IS GEEN DOEN AAN...HIER EN NU begint de hemel op aarde.

Aldus G. Morlion.

Maar voor velen is het hier geen hemel, zegt ons welzijnszorg vandaag. Als ik de laatste weken eens overloop, dan bots ik in ons land op duizenden mensen die ontslagen werden, op zestig gezinnen per dag die uit hun huis worden gezet, omdat ze de huur niet meer kunnen betalen, op honderdduizenden mensen die hun schulden niet meer kunnen betalen, op meer dan anderhalf miljoen Belgen onder de armoedegrens, op twintig procent kinderen in armoede.

In de campagne van Welzijnszorg staat ARBEID centraal.

Want geen werk hebben ,staat dikwijls gelijk met armoede. En wie arm is, is veelal minder gezond en slecht gehuisvest, blijft hangen in het onderwijs, verliest de moed, wordt dikwijls depressief.

En de kans op armoede is ook groot bij zelfstandige ondernemers die door tegenslag, langdurige ziekte, ongeluk of faillissement in de problemen komen.

"WAT MOETEN WIJ DOEN? "horen we in het evangelie vandaag.

DELEN EN GEVEN, want wij hebben het nog goed. GEEF MILD vandaag voor de meer dan 150 projecten die welzijnszorg ondersteunt. Ik lees bij Antoine Rubbens:

Wij kunnen klagen om het vele dat verkeerd is:

" De paradox van onze tijd is dat we langere gebouwen hebben, maar kortere tenen, bredere snelwegen, maar smallere gezichtsvelden.

We praten teveel, hebben zelden lief en haten te veel.

We zijn naar de maan geweest, maar hebben moeite om de straat over te steken om nieuwe of zieke buren te bezoeken.

We hebben de ruimte overwonnen, maar verloren onszelf.

We hebben de lucht gezuiverd, maar onze ziel verontreinigd.

We bouwen computers met meer opslagruimte,

maar we verliezen contact en hartelijkheid met medemensen.

Dit is de tijd van twee inkomens, maar meer scheidingen,

MOOIERE HUIZEN MAAR GEBROKEN FAMILIES. " naar Antoine Rubbens

Goede vrienden, daar waar kleine mensen, op kleine plaatsen, kleine dingen doen, DAAR VERANDERT DE WERELD.

Dezelfde handen die bidden, moeten de medemens helpen..

Zegt Jezus niet: " Al wat je gedaan hebt voor één van de minste van Mijn broeders, dat heb je voor Mij gedaan. " Advent is dromen dat Jezus zal komen, dromen van vrede voor mensen van heden. Amen.

Deo gratias.