Maria op bezoek

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 233 niet laden

'Het wordt licht als jij komt'. Zo begroeten de mensen elkaar in Tanzania. Dit is voor hen niet alleen een beleefdheidsformule. Ze willen daarmee veel meer zeggen.

Kan men het beter uitdrukken dan met deze woorden 'Het wordt licht als jij komt', wat een echt bezoek bij mensen bewerken kan? De bezoeker wordt beschouwd als iemand die, in de grauwe alledaagse dag, door zijn verschijnen en hartelijkheid een licht uitstraalt.

In de ontmoeting van Maria met haar nicht wordt deze groet ten volle bewaarheid. Het wordt licht in het huis van Elisabeth als Maria komt. Er was reeds licht in dat huis, want Elisabeth verwachtte haar kind als een waar godsgeschenk. Daarom noemde zij het ook 'God heeft zich barmhartig getoond'. Maar, met Maria, de Moeder van de Heer, komt de hele heerlijkheid van God dit huis binnen. Maria draagt immers het licht der wereld in haar schoot.

Maria en Elisabeth tonen aan elkaar, maar eveneens aan ons, hoe wij ons de komst van het Godsrijk mogen voorstellen. Die twee vrouwen worden licht voor elkander door te delen in elkaars hoop en vreugde. In de tedere en attentievolle manier van omgaan met elkaar, maken zij duidelijk hoe God in deze wereld wil binnentreden. Het Rijk Gods gebeurt iedere dag opnieuw daar waar mensen door eenvoudige daden van geloof, goedheid en liefde elkaar nieuw leven en hoop kunnen schenken. Gods Geest, die Maria met spoed deed gaan over het bergland van Judea, vervulde Elisabeth met dankbaarheid en vreugde.

Gods Geest wil nog elke dag zulke ontmoetingen tot stand brengen, als een teken dat Hij nog altijd geluk en vreugde in deze heilloze wereld wil brengen. Het wordt ook voor ons licht als de Moeder van de Heer in deze dagen bij ons op bezoek wil komen. Ook wij mogen het dan uitjubelen van vreugde, omdat ook wij elke dag mogen ervaren dat God nog steeds genadig op ons neerziet, als wij, zoals Maria en Elisabeth, ruimte scheppen voor Gods heilzaam werken: zonder dit openstaan voor God blijft het donker.

Deze ontmoeting is voor ons een vingerwijzing hoe ook wij onderweg kunnen zijn met Christus naar de anderen, om aan anderen in hun bestaan een beetje licht te brengen. Kunnen wij niet, zoals Maria, deze dagen op weg gaan naar de vele mensen die eenzaam wachten op een ontmoeting? Misschien is een bezoek aan een zieke, bejaarde of eenzame mens meer waard dan een haastig afgeschreven kerstcadeau. Ze zullen ons zeggen: 'het wordt licht nu jij komt'. God zwijgt niet. ls wij gedragen door Gods Geest naar de mensen gaan, zullen zij daarvan de geloofwaardigheid en de uitstralingskracht ervaren en hun hart zal juichen van vreugde.

Als wij gelovig uitzien naar de komst van de Heer, zullen wij evenals Elisabeth de groet van de Heer mogen ervaren in de hartelijke goedheid van mensen die ons komen bezoeken. Maar dan moet onze geest wel geheel gericht staan op het komend heil, dat ook in ons grote dingen kan bewerken. Zo willen wij hoopvol uitkijken naar elkaar, opdat dit kerstfeest voor ieder van ons een bron mag worden van licht, liefde en leven.

God geeft aan ieder van ons een lichtje, een kleine lamp van liefde. Laat het schijnen voor vrienden en bekenden, maar ook voor mensen in nood, dichtbij en veraf. Als jij komt dan wordt het licht en als de Heer komt, dan wordt heel de wereld verlicht.