Heb je het al eens aan de rechter kant geprobeerd?

3e zondag van Pasen Cyclus C Joh.  21,1-14

 

Heb je het al eens aan de rechterkant geprobeerd?

 

Beste vrienden,

 

Stel je voor, je gaat gewoon door de kamer, en dan gaat plots het licht aan.

Ik heb dat meegemaakt, drie dagen lang, op een kamer in een landhotelletje in Oostenrijk. Telkens ik op één bepaalde plaats, in het midden van de kamer ging staan, ging ook het licht aan. Zette ik terug een stap opzij, ging het terug uit. Elke keer opnieuw. We hebben, samen met de hoteleigenaar, alles nagekeken, zowel de schakelaars als de luster. Niets hielp, het licht bleef op onverklaarbare wijze aan- en ook weer uit gaan. Het was echt griezelig, als door spokenhand bediend ging het licht aan en en ook weer uit.

Drie dagen lang heb ik geprobeerd om alle mogelijke oorzaken van dat fenomeen te doorgronden. Dan vond ik de oplossing van het raadsel. De kamer had een oude planken vloer en tegen de muur stond een kleerkast. Telkens ik, in het midden van de kamer op die bewuste plaats ging staan, boog de vloer iets door en kwam de kleerkast enkele mm naar voor. Hierdoor werd een lichtschakelaar bediend die zich achter de kast bevond en het licht ging aan. Als ik een stap verder ging werd hij weer iets naar achter gedrukt en ging het licht terug uit.

 

Kleine oorzaken, grote gevolgen. Uren lang zoek je naar de oorzaak van een probleem, en je vindt niets! Soms kunnen pietluttige kleinigheden de normale werking van een bedrijf uren lang stil leggen. En dan zoekt men, en zoekt..., en hoe meer verbeten men zoekt hoe moeilijker het wordt om de oplossing te vinden. Zelfs als je met de kop door de muur wil, het helpt niets. Je kan de oplossing niet vinden.

Ik denk dat jullie allemaal dergelijk problemen ook wel kennen – ze maken tenslotte deel uit van ons leven van elke dag. Jullie weten ook hoe het is als alle plannen in duigen vallen omdat je op één bepaald punt niet verder geraakt. En ik vermoed dat jullie ook weten hoe je je dan voelt als er plots iemand voor je staat die zegt: “Heb je daar eigenlijk al aan gedacht” of “heb je daar al nagekeken”.

Zo een kleine wenk, en het probleem is opgelost!

 

De tekst van het Evangelie van vandaag is theologisch en exegetisch natuurlijk veel diepzinniger. Maar toen ik las dat Jezus daar op de oever stond en tegen de leerlingen zei: “Gooi jullie netten toch aan de rechter kant van de boot uit!” – dan moest ik toch aan een dergelijke situatie denken!

De hele nacht gevist en niets gevangen! Volgens de regels van de kunst gewerkt en gezwoegd, en toch geen succes gehad. En dan komt Jezus daar aan en zegt gewoon: “heb je het al eens aan de rechter kant geprobeerd?” Als zouden die beroepsvissers niet weten hoe je moet vissen! Als of ze hun beroep niet zouden kennen! Dat zijn zo van die situaties waarin je geneigd bent om te zeggen: “kijk, ik doe dat al vele jaren! En Jij bent een schrijnwerker, jij moet mij hier niet komen vertellen hoe je moet vissen! Het zijn zo van die situaties waarin je liefst alle mogelijke andere dingen zou doen, dan voor die raad dankbaar te zijn.

Maar de leerlingen volgden zijn raad, ze voeren terug uit en gooiden hun netten aan de rechter zijde van de boot uit. Als ze toen niet over hun eigen schaduw heen waren gesprongen en Jezus raad niet hadden aangenomen, zouden ze niets te eten hebben gehad.

Soms is er alleen een tip van buitenaf nodig, soms ook alleen maar de moed om een goede raad ook aan te nemen, en het probleem is opgelost. Wie erop staat om alles alleen te willen beredderen, wie absoluut met zijn hoofd tegen de muur wil lopen, die zal soms dagen- en weken lang naar een fout zoeken, en zal daarbij dikwijls toch niets vinden.

Een kleine tip van buitenaf, en de nodige moed om die goede raad aan te nemen, dan is het probleem dikwijls al opgelost. Dat geldt voor het werk van elke dag, dat geldt voor kleinigheden in het huishouden en dat geldt ook voor ons ganse leven. Bij veel dingen waar ik verbeten moeite voor doe, dingen die ik absoluut nog in orde wil krijgen, dingen die bij mij de ganse tijd alleen maar ontevredenheid en frustratie veroorzaken, geldt dat zeker niet minder.

Misschien is er dan gewoon eens iemand nodig die zegt: “Waarom wilt ge het eigenlijk toch absoluut zo doen? Waarom altijd met de kop door de muur? Probeer het toch eens hier, aan de rechterkant! Neem deze weg, die is zeker niet zwaarder, maar ge zult zien dat ge waarschijnlijk veel meer tevreden en vooral gelukkiger zult zijn.”

Soms moet die “rechter kant” ons door iemand worden aangewezen. Door iemand die het goed met ons meent, of door iemand die van zulke “rechter kanten” iets kent.

Zoals de feiten zich voordoen, is Jezus ook zo iemand.

Amen