Wat kan een goed woord betekenen? Ik weet nog dat ik op de lagere school zat, bij de broeders van Maastricht, op de Nicolaasschool in Rotterdam. Het was in de tweede of derde klas. We hadden kleine sportwedstrijdjes en de broeder koos mij uit voor de wedstrijd. Ik heb nog nooit zo hard gelopen. Hij geloofde dat ik het kon en dat gaf me vleugels.

Toen ik 18 was, werkte ik in de zaak van mijn vader. Ik was geslaagd voor mijn rijexamen en mijn rijbewijs werd door de post gebracht. Ik kom boven, trots en blij met mijn rijbewijs, en mijn vader zegt: hier is de contactsleutel, ga meteen maar naar Helders van der Wall, een bestelling ophalen. Ik voelde me bevestigd met het halen van mijn rijbewijs, maar nog veel meer door mijn vader die me zonder enig voorbehoud de auto toevertrouwde.

U kent ongetwijfeld ook zelf de kracht van een goed woord. In moeilijke omstandigheden, maar ook in blijde momenten is een goed woord van levensbelang. Een verkeerd woord doodt, doodt het enthousiasme, doodt de vreugde, doodt het initiatief. Een goed woord brengt tot leven, bevestigt en bemoedigt. Zulke momenten bouwen op, geven je zelfvertrouwen, ze brengen tot leven. Terwijl u nu luistert, komen er mogelijk eigen herinneringen naar boven. Van school of thuis, op het werk of in het verenigingsleven. Misschien ook negatieve herinneringen, omdat een scherpe reactie ooit je vreugde in de kiem smoorde.

Het is niet verkeerd om ook die even in de gedachten toe te laten, met name als dat lange tijd geduurd heeft, als dat een deel van je leven heeft uitgemaakt. Waarom is het goed om dat nu te doen in deze kerstviering?

In het begin was het Woord. En het Woord was bij God. En het Woord was God. Er is geen positiever ogenblik in onze mensengeschiedenis te bedenken dan de geboorte van Jezus. God zou reden genoeg hebben om de mensheid een flinke afstraffing te geven, maar nee, Hij kiest een andere weg, Hij kiest een positieve weg, zoals ook Hij alleen kan bedenken.

Vandaag vieren we niet alleen Jezus' geboorte, we vieren hier onze eigen geboorte. Jezus is Gods Woord, Gods jawoord aan ons. Hij geeft Hem aan u, zo kostbaar bent u in zijn ogen. Zoveel is de mensheid God waard, dat Hij ons het meest kostbaarste toevertrouwt, zijn Zoon.

God bevestigt ons. Geen donder en bliksem, niet 'bewijs eerst maar dat je het kunt' of 'het wordt toch niets'. Maar: 'hier, Ik geef je mijn Zoon. Zorg goed voor Hem'. En als Jezus later zijn zending doorgeeft, nodigt Hij Petrus uit en geeft hem de contactsleutel van het Rijk der Hemelen en Hij nodigt Paulus uit, en die loopt de wedstrijd van zijn leven. Twee apostelen die door het Woord van Jezus als herboren naar voren treden.

Met dit in gedachte lezen we opnieuw een stukje uit het Evangelie van Johannes: 'Zij zijn niet uit bloed - of uit de begeerte van het vlees - of de wil van een man, - maar uit God geboren'. Zij zijn herboren, tot leven gekomen, tot eeuwig leven. En het is Gods bedoeling dat dit voor ieder van ons geldt. Als u eens wist wat een hoge dunk God de Vader van u heeft.

Bij het doopsel zei Hij tegen u: 'Jij bent mijn kind'.

Bij het vormsel zei Hij: 'Ik geef je mijn Geest'.

In de Communie zegt Hij: 'Ontvang mijn Zoon,

opdat je meer en meer mijn kind zult zijn'.

Is er een grotere bevestiging denkbaar? Wie dit serieus neemt, komt alle teleurstellingen en tekort aan bevestiging te boven. Dan houdt het verleden of het heden je niet meer gevangen. En als we zelf niet zo goed zijn in het positief waarderen, in het bemoedigen en stimuleren, dan kunnen we denken aan wat God voor ons doet, hoe Hij ons bevestigt. Dan kunnen we het zelf ook.

Wij vieren hier onze eigen geboorte. Niet de geboorte uit de moederschoot, maar onze geboorte uit God. God bevestigt ons als zijn kind. Dus wil Hij iets goddelijks in ons laten ontspringen. Gods kinderen met een goddelijke goedheid, die alle boosheid overwint, met een goddelijk vuur dat alle kou verjaagt. De Vader wil een goddelijke vrede in ons hart laten neerdalen, een vrede die alle onvrede overwint waardoor Gods kinderen Gods koninkrijk verwerkelijken.

Wanneer u straks naar huis gaat, denk dan nog eens aan de momenten in uw leven dat iemand u echt bevestigd heeft, waardoor u tot meer in staat was, dat iemand u vertrouwen gaf en hoeveel goed dat u heeft gedaan. Denk dan ook aan de Communie die u hier ontvangt, met de Communie is het elke zondag Kerstmis, en voor wie wil elke dag. Want zoveel geeft God om u, dat Hij u wil voeden met zijn eigen Goddelijk leven, God Zelf als ons dagelijks Brood.

Een kind is ons geboren, de mensheid is een nieuwe jeugd geschonken, een nieuw begin, moge dat onze toekomst veranderen ten goede, om die reden toch zijn wij vandaag samengekomen. Zo wens ik u: zalig Kerstfeest. Amen.