Voorbereiding


Op kerstavond 24 december is er een gezinsmis met als thema: “De schilder van de vrede”, om 17.30 uur in de H. Familieparochiekerk aan de Veldstraat. Deze heilige Mis zal worden opgeluisterd door ons eigen Jeugdkoor. Tijdens deze gezinsmis zal de herderszoon Ruben, die schilder wil worden, in de leer bij meester Schilder gaan. Ruben ziet wat andere mensen niet zien… hij heeft een droom van vrede en licht. Die wil hij aan anderen laten zien. Al gauw blijkt dat hij talent heeft, maar niemand wil zijn schilderij kopen…

Hoofdrollen:
- Ruben, schildersleerling
– Meester Schilder
– Herbergier
– Hoofdengel
– Hoofdherder
– Jozef, Maria, kindje Jezus
– Os en ezel

Andere rollen:
- Herdertjes
– Schapen
– Engeltjes
– Mensen in de herberg en in de stad

Decor
- Werkplaats van meneer Schilder met tafel en 2 stoelen
– Velden
– Herberg/marktplein
– Stal
– Schildersezel

Attributen
- Schilderskiel en hoed of baret voor Schilder en Ruben
– Jas of omslagdoek voor beiden
– Beschilderde werkstukken
– Lege papieren/vellen karton, niet netjes
– Kwasten, palet, krijtjes in een tas
– Tasje met proviand


Gezinsviering opgedragen op 24 december 2014 in de parochiekerk Heilige Familie (Schaesberg)

‘De Schilder van de Vrede’
m.m.v. Jeugdkoor Nieuwenhagerheide
o.l.v. Jo Louppen

INTREDELIED: Vlammetje, vlammetje

VREDESLICHT
Het vredeslicht zal worden binnengedragen door scouting Pius XII. Het vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken door een kind en daarna verspreid door kinderen over de hele wereld. Zo ontstaat er al meer dan 20 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht. Voor even vormen die vlammetjes samen een vuurtoren, die in het donker ons de weg wijst naar de vrede. Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het licht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap. Dit vredeslicht zal in onze parochies worden doorgegeven door twee kinderen.

WELKOMSTWOORD door pastoor Geudens

Vredeslicht gedicht (door 2 kinderen)
In Bethlehem geboren,
een vlammetje eenzaam en klein.
Het wil zijn boodschap aan iedereen laten horen,
het wil in alle harten zijn.
Door een kind ontstoken en meegenomen,
zo gaat het vredeslicht op reis.
Per vliegtuig en trein in vele landen aangekomen,
laat zich niet tegenhouden door sneeuw of ijs.
Kom allemaal dit vlammetje halen
en kijk rustig naar zijn heldere licht.
Dit vlammetje spreekt alle talen,
en brand warm voor volgend bericht;
Vrede op aarde voor alle mensen,
is wat wij willen, dat maakt ons blij.
Hoe meer we hieraan denken, ons die vrede wensen,
des te sneller komt die vrede dichterbij.

WELKOMSTWOORD
Welkom allemaal,
Op deze bijzondere avond.
We vertellen het verhaal,
Dat God zijn zoon naar ons toe zond.
Ook Ruben was erbij,
Een schilder, een kunstenaar.
Hij maakte een schilderij,
De droom van God werd waar.
Ruben droomde van vrede en licht.
Daarvan wilde hij een schilderij.
Het werd geen stilleven, geen vergezicht,
Maar een gewone stal schilderde hij.
Een gewone stal, wie schildert dat nou,
Maar de omgeving was vol pracht,
De bomen donkergroen, de lucht koningsblauw,
Een heel bijzondere plek, ontdekte hij die nacht.
Een engel kondigde een gebeurtenis aan,
En velen gingen op pad,
Een ster ging boven de stal staan,
De stal die Ruben zo mooi geschilderd had.

Het jeugdkoor zingt: Heer ontferm
Samenzang: Eer zij God in deze dagen

Refrein: Gloria in excelsis Deo (2x)

Eer zij God in deze dagen, eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen, roept op aarde vrede uit.
Refrein

Eer zij God die onze Vader en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is.
Refrein

OPENINGSGEBED
Pastoor: God onze Vader, Wij danken U op dit kerstfeest voor de geboorte van Jezus uw Zoon, heel lang geleden. In Uw naam sprak Hij de mensen van bevrijding en vergeving, van een goede toekomst en kansen volop voor alle mensenkinderen. Wij bidden U, Dat dit kersfeest ons weer dichter brengt bij U en bij Jezus en bij elkaar en wij dan even bevrijdend en goed bezig zijn zoals U ons heeft voorgedaan. Door Christus onze Heer….
Amen.

VERHAAL EN PREEK

Verhaal
In een kleine werkplaats ver buiten Bethlehem woonde een oude schilder. Meester Schilder kon prachtige patronen maken op meubels en muren. Toch verdiende hij maar net genoeg om van te leven.
Op een dag klopte er een kleine jongen aan. ‘Dag meester Schilder,’ zegt hij, ‘ik ben Ruben uit Bethlehem. Mijn vader is herder. Mijn grootvader was ook herder. En ik ben nu een leerling herder. Maar ik word door de grote herders geplaagd en uitgelachen omdat ik altijd zit te dromen en te schetsen terwijl ik over de velden kijk. Ik wil graag schilder worden, net als u. Ik wil de bergen leren tekenen. De lucht en de bomen. Kijk maar hoe goed ik kan tekenen.’ Ruben haalde wat schetsen tevoorschijn van schapen en lammeren.
‘Die zijn erg mooi, jongen,’ zegt meester Schilder,’ maar je verdient er de kost niet mee. Ik beschilder alleen maar meubels en muren volgens vaste patronen. Dat kan ik je wel leren, als je wilt.’
‘Graag’, zegt Ruben.
Zo komt Ruben als leerling in dienst bij meester Schilder. Hij mag meteen een mooie kwast uitzoeken.

Weken heeft Ruben zijn best gedaan als leerling van meester Schilder. Hij kan nu prachtige figuren schilderen op stoelen en tafels. Maar zijn hart gaat nog steeds uit naar de bergen, de lucht en de bomen.
Bij het ontbijt kijkt Ruben verlangend uit het raam. De velden zijn kaal, de lucht is grijs. Ruben vraagt:’ meester, gaan we vandaag buiten tekenen?’
‘Vooruit dan maar’, zegt meester Schilder.
Ze doen hun schildersspullen in een tas, slaan hun mantel om en gaan eropuit.

Laat in de middag komen ze aan op een heuvel met een prachtig uitzicht.
Beneden zich ziet hij een kudde schapen met herders, die een vuurtje stoken. In het dal staat een oude schuur, en verderop zien ze het stadje Bethlehem liggen. Het wemelt er van de mensen. De zon is al aan het zakken.
De bergen dragen een dak van diepgroene bomen. Ruben vindt het allemaal wondermooi. Hij pakt zijn schetsboek en zijn potloden. Waar moet hij beginnen? Hij kijkt naar de vervallen schaapsschuur, die zo mooi afsteekt tegen de donkere bomen. Er gaat vrede van uit. ‘Laten we die oude stal nemen’, roept Ruben. Al gauw zitten ze ingespannen te tekenen.
Dan laat Ruben zijn werk aan zijn meester zien. ‘Maar jongen, dat is prachtig’, zegt meester Schilder. ‘Bij mij is het een krot, maar jij hebt er een bijzondere glans aan gegeven.’
Ruben glundert van trots. Op een dag zal hij een groot schilder zijn. Hij zal zijn droom kunnen schilderen. Zijn droom van vrede en licht. Het is al laat, en meester Schilder stelt voor naar Bethlehem te gaan en hun werk daar uit te stallen. Misschien wilt iemand Rubens mooie werk wel kopen.

Ruben zoekt op straat een mooie plek uit voor de expositie. Het is ongewoon druk op de markt.
Kijk, daar komt de herbergier aan. Hij staat stil bij hun werk.
‘Die jongen kan er wat van. Met alle toeristen in Bethlehem zul je nog goede zaken doen.’
‘Toeristen?’, vraagt Ruben.
De herbergier lacht:’ Weet je dan niet dat er een volkstelling is? De Romeinen houden een volkstelling. Iedereen moet naar de plaats gaan waar zijn stam vandaan komt. Als je uit Bethlehem komt, ben je een afstammeling van David.
‘Afijn,’ zegt de herbergier. Mijn herberg zit helemaal vol.
Ruben en meester Schilder gaan erbij zitten.

Onder de vele mensen die op weg zijn naar Bethlehem, komen er ook twee uit Nazareth: Jozef en Maria. Maria is erg moe en Jozef heeft alle bagage op zijn rug. Binnenkort wordt haar eerste kindje geboren. Misschien komt het zelfs vandaag. Jozef maakt zich zorgen om Maria. Als ze maar op tijd een herberg vinden om te eten en te rusten. Het hoeft niet mooi te zijn. Als Maria maar kan liggen. Jozef probeert haar moed in te spreken. Gelukkig krijgt hij ineens de herberg in zicht.
Ruben ziet de twee vermoeide mensen aankomen. Hij ziet hoe Jozef aanklopt bij de herberg. Maar wat gebeurt er? Ze worden onvriendelijk weggestuurd door de herbergier. Ze worden uitgewezen, de stad uit. Zouden ze een plekje vinden voor de nacht? Er is geen ander dorp in de verre omtrek. Ruben kijkt Maria en Jozef bezorgd na.

Nog steeds zitten Ruben en meester Schilder op straat. Ze hebben niets verkocht. Het kan Ruben niets schelen. Hij vindt het niet erg om arm te zijn, als hij maar mag blijven schilderen wat hij ziet. En vandaag ziet hij arme mensen die geen onderdak krijgen, rijke mensen die het te druk hebben voor een praatje en slimme mensen die geld verdienen aan de arme mensen. Ruben droomt over een wereld waarin plaats is voor iedereen. Op een dag zal hij die droom uitbeelden, zodat iedereen hem kan zien.
Maar vanavond zit het erop. Zij gaan ook naar de herberg. Ook zij kloppen aan, vragen om een maaltijd en een bed.
Maar ook nu schudt de herbergier zijn hoofd, en doet hij de deur dicht.
Meester Schilder zegt bedroefd:’ laten we teruggaan naar de herders. Misschien mogen we daar eten en slapen.’

De herders zitten om het vuur. De rook stijgt op naar de donkere, koningsblauwe lucht. Een herder kijkt ernaar.
‘Kijk toch eens naar boven, broers’, zegt hij. ‘Wat een sterren vannacht. Als de keizer van Rome die eens moest tellen…. dan had hij een groot volk.’
De oudste herder glimlacht:’ Er is een verhaal waarin God belooft dat ons volk eens zo groot zal zijn. En de herder vertelt over Abraham en Sara en hun zoon Isaak, op wie ze heel lang hebben gewacht. Dat Isaak het begin zou zijn van een volk zo talrijk als de sterren.
De herders zitten ademloos te luisteren, wanneer de 2 schilders aankomen.
Ze worden vriendelijk ontvangen, het brood wordt gedeeld en zij krijgen een deken om op te liggen. Ruben laat zijn werk zien en de herders herkennen het landschap en de schaapsschuur meteen. Wanneer het helemaal donker is gaan ze slapen.
De enige die niet kan slapen is Ruben. Hij kijkt dromerig naar de diepblauwe hemel. Wonderbaarlijk is het. Die ontzaglijke pracht aan sterren. En die grote felle ster daar, heeft hij die ooit eerder gezien? Dit moet hij schilderen. Ruben pakt zijn spullen. Hij schetst en kleurt. Het is alsof zijn blad begint te schitteren, Dan kijkt hij op en ziet hij ontelbare engelen voor hem staan in een verblindend licht.
De hoofdengel neemt het woord:’ schilder Ruben,’ zegt hij, ‘vannacht is de droom van God waar geworden. Want er is een kind geboren, Jezus de zoon van God. Hij is de koning van de vrede, voor jou en voor alle mensen. Ga maar mee.’
Ruben maakt iedereen wakker. Ze gaan samen op weg over het pad van licht dat door de engelen wordt gebaand.

Ze komen aan bij de schaapsschuur die Ruben vanmorgen heeft geschilderd.
‘Jongen toch,’ zegt meester Schilder,’ jouw schuur, jouw schilderij. Hoe is het mogelijk?’
En wanneer de deur opengaat, ziet Ruben het mooiste plaatje dat op aarde bestaat. Een jonge moeder streelt haar pasgeboren kind. Een gelukkige vader heet de gasten welkom. De gasten verdringen zich om de kribbe en begrijpen iets van de droom van God.
Ruben zelf staat er met zijn neus bovenop. Ik krijg dit nooit geschilderd, denkt hij spijtig, nooit. Maar ik weet wel Wie de grootste Kunstenaar is.

Het jeugdkoor zingt tijdens het toneelstukje: Wij komen tezamen

Preek

Kort woord door pastoor Geudens

GELOOFSBELIJDENIS

VOORBEDEN
Wij bidden voor mensen zoals Ruben.
Mensen die de kunst verstaan om te genezen wat gekwetst is en te verwarmen wat verkild is, zodat zij gesterkt worden in hun werk en anderen inspireren om ook zorg te geven. Laat ons bidden.

Wij bidden voor mensen zoals de herders.
Mensen die het gevoel hebben niet meer mee te tellen en aan de kant geschoven zijn, zodat zij zichzelf hervinden en weer toekomst zien. Laat ons bidden.

Wij bidden voor mensen zoals de Engelen.
Mensen die goed nieuws melden en liederen voorzingen, zodat ze anderen inspireren om gemaakte beloften na te komen en woorden tot daden om te zetten. Laat ons bidden.

Wij bidden voor mensen zoals de H. Maria en de H. Jozef.
Mensen die worden opgejaagd en naar her en der worden verwezen, zodat deze mensen een plekje vinden waar zij zich thuis voelen. Laat ons bidden.

Wij bidden voor mensen zoals het Kind Jezus.
Mensen die zich klein en kwetsbaar voelen, zodat zij kracht krijgen en hoopvol naar de toekomst kijken. Laat ons bidden.

Voor de intenties van deze H.Mis

OFFERANDEZANG: Once in royal David’s city

Het jeugdkoor zingt: Heilig, Heilig
Het jeugdkoor zingt: Lam Gods

ONZE VADER
(De kinderen van de kerststal gaan om het altaar staan, hand in hand en bidden samen met pastoor het onze vader)

Tijdens de communie uitreiking zingt het jeugdkoor: Honderdduizend sterren, Een koning is geboren, It’s a birthday

GEBED NA DE COMMUNIE
Pastoor: Heer, onze God wij danken U voor dit kerstfeest en dat wij opnieuw mochten vieren en gedenken hoe uw Zoon in de wereld kwam als licht en als redder van mensen. Wij vragen U houd de hoop in alle mensen levend en maak dat wij met ons leven bijdragen aan de komst van uw Rijk van vrede in onze wereld.
Door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

SLOTWOORD
Aan mij is de beurt van de slotgedachte,
terwijl velen al denken, hoe lang moeten wij wachten?
Wij willen naar huis aan het kerstfeest beginnen,
maar laat ons nog heel even bezinnen.
Laat ons nog even nadenken over de geboorte van Jezus,
Ruben en zijn schilderij van een hele gewone stal
Dat gelegen was in een schitterend dal.
Nu we hierbij hebben stilgestaan
wordt het langzaamaan tijd om naar huis te gaan.
Maar het eerst willen wij alle mensen
een gezond en zalig kerstfeest wensen.

SLOTZANG: Stille Nacht (Duits)
Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft, einsam wacht
Nur das traute heilege Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

U bent nu in de gelegenheid om bij de scouts Het Vredeslicht op te halen. Wij vragen u om niet zelf uw kaars te gaan aansteken, maar even geduld te hebben, zodat de scouts het lichtje aan u kunnen doorgeven. Heeft u zelf geen lantaarntje meegebracht, dan kunt u gebruik maken van de lantaarntjes die geknutseld zijn door de leden van de gezinsmisgroep.

Wij wensen iedereen een zalig kerstfeest!


Mededeling kinderwoorddienst 4 januari 2015

Wie worden de Driekoningen?
Op zondag 4 januari wordt de kersttijd officieel afgesloten door de komst van de drie koningen: Melchior, Balthazar en Casper. Tijdens de kinderwoorddienst in de Heilig Hart van Jezuskerk om 9.45 uur gaan wij volgens een oude traditie drie koningen kiezen. We gaan met alle kinderen, die in de kerk aanwezig zijn, naar het parochiezaaltje. Daar eten we met de kinderen een cake, waar drie bonen in verstopt zitten, twee witte en een bruine boon. Het wordt heel spannend wie de nieuwe koningen worden, zij zullen worden gekroond en zullen de koningsmantel omkrijgen. Als we terugkomen in de kerk gaan de drie koningen bij de kribbe de geschenken wierook, mirre en goud neerleggen.