Beste vrienden,

Heeft u zo’n schaapje al eens goed van dichtbij bekeken? Ik bedoel, heeft U zo’n schaapje al eens echt in de ogen gekeken? Dat moet ge eens doen, ge moet eens proberen om in de ogen van zo’n schaapje te lezen. Hoe langer ik het doe, des te zekerder ben ik: dat zijn geen gelukkige ogen, ook geen vrolijke, ze zijn niet eens dromerig. Volgens mij zijn het bange, angstige ogen. Dat schaapje is bang!  

Zou ik in zijn plaats waarschijnlijk ook zijn! Wanneer het daar midden in de nacht plots heel licht wordt, de hemel boven je plots vol zingende engelen hangt en al je vertrouwde herders in paniek door mekaar lopen... Ik kan goed begrijpen dat een klein schaap dan van angst ineenkrimpt en niet meer begrijpt wat er gebeurt. 

De andere schapen waren toch ook bang, ja, zelfs de herders waren in paniek. De Engelen moesten hen niet om niets kalmeren met de woorden: “Weest niet bang”. De herders dreigden anders van pure angst weg te vluchten.  

Dat is me in het verleden nog nooit zo opgevallen. Op kerstavond was iedereen aanvankelijk blijkbaar alleen maar verschrikkelijk bang!  

En dat niet alleen op kerstdag. Ook wanneer de Engel Gabriel zijn boodschap aan Maria bracht is die aanvankelijk erg geschrokken. En later, toen Jezus na zijn dood en begrafenis verrezen was, en aan zijn leerlingen verscheen, toen Hij hen toonde dat Hij in leven was, toen heerste er onder hen geen vreugde, maar werden ze allemaal gegrepen door pure angst.   

Eigenlijk moeten we ons daar ook niet over verbazen. Hoe zouden mensen anders moeten reageren wanneer hun leven plots helemaal door elkaar wordt gehaald? Wanneer plots niets meer is zoals voorheen, wanneer je je plots in je eigen leven verloren voelt, dan komt er panische angst op. Dat is nu eenmaal zo. En blijkbaar weet God dat ook!   

Niet om niets liet Hij, elke keer wanneer er op dergelijke manier in het leven van mensen werd ingebroken, eerst zeggen: "Weest niet bang!". Zowel bij de leerlingen op Pasen als bij Maria in Nazareth en bij de herders in Bethlehem klonk het allereerst: „Weest niet bang!” Wat nu staat te gebeuren, dat gebeurt niet zomaar, het is niet gewoon het resultaat van een ontwikkeling die jullie overdondert. Wat nu gebeurt, dat gebeurt omdat God het zo wil. Het mag nog zo nieuw zijn, het mag ongewoon en op het eerste gezicht zelfs schrikwekkend voorkomen, het is Gods werk. God heeft de touwtjes in handen – „Weest niet bang!“, Hij leidt de geschiedenis in de door Hem voorziene banen. En Hij leidt haar ten goede!  

Dat is de boodschap van Kerstmis, Evangelie voor de herders en Evangelie voor ons allemaal!

Net zoals God zelf toen tegen de herders liet zeggen: „Weest niet bang!“ zo zegt hij vandaag ook tegen ons: Ge moet niet bang zijn! Ook al verandert de wereld om u heen, ook wanneer jullie denken dat jullie in die wereld de weg zijn kwijtgeraakt – God is in die wereld aan het werk.  

Ge moet niet bang zijn, zegt Hij tegen ons, ook al lijkt de toekomst er soms heel duister uit te zien. Bij alles wat gebeurt heeft God de touwtjes in handen en Hij laat ze zich door niemand uit de hand nemen. 

Ge moet niet bang zijn, zegt Hij tegen onze parochies, ook niet wanneer er in de toekomst nog minder priesters en diakens zijn. Het rijk Gods hangt niet vast aan de geestelijkheid! Misschien moet het aantal priesters nog gevoelig verminderen om duidelijk te maken dat niet vooral de ambtsdragers, maar jullie allemaal, de gelovigen, Gods kerk uitmaken.   

“Weest niet bang!“ zegt Hij ook tegen de Bisschoppen, zowel die in Rome als die in alle bisdommen in de wereld. Ook al is het nog zo begrijpelijk dat men, wanneer alles dreigt weg te glijden, de dingen met nieuwe regels en voorschriften in een strak keurslijf wil behouden en bevreesd is om nieuwe onbekende wegen te gaan, ook wanneer het begrijpelijk is dat men, omwille van de grote verantwoordelijkheid die men draagt, ook angstgevoelens voor het nieuwe voelt opkomen – “Weest niet bang!”

Zelfs de troebelen van deze tijd zijn een teken dat God aan het werk is, dat Hij zijn kerk weer eens vernieuwt. En zijn Geest houdt zich maar heel beperkt aan de verordeningen van het kerkelijk recht.   

"Weest niet bang! Weest niet bevreesd voor wat komen gaat!“ Dat is de boodschap van Kerstmis. ook de tijd die voor ons ligt is Gods tijd. Die tijd ligt in zijn hand.  

En God bouwt op die tijd. Hij zet in op de toekomst! Dat toont hij ons vooral met kerstmis. Want vandaag zet Hij een kind in de wereld. Vandaag laat Hij zijn zoon, een klein kindje, het licht van de wereld zien.  En wie een kind in de wereld zet, die bouwt op de toekomst! 

Duidelijker kan God ons niet aantonen dat er geen enkele reden is om aan de toekomst te twijfelen. Want wie zelf een kind op de wereld zet, die vertrouwt op de toekomst!  Amen