De toekomst van Jezus' woord (2000)

×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 198 niet laden

2000-ONZIN

“Wat doe jij met oud-op-nieuw?”
“Ik doe niets bijzonders. Dat 2000 vind ik zo opgefokt. Getalletjes zeggen mij niets.”
Ik zweeg. Getalletjes zeggen mij wel wat. Als ik de bloeddruk laat meten vind ik 85 of 90 een prima getal. Het cijfer 57 koste mij bijna 90 gulden, want zo hard had ik door Welten gereden. Ik kan u verzekeren dat je dan door de achteruitkijk-spiegel de auto’s achter je van je bumper moet kijken; je verwacht er eigenlijk een beloning voor. Getallen zeggen mij wel degelijk iets. Het zijn symbolen van gezondheid, snelheid, of jarenlange vriendschap. Natuurlijk is 52,8 jaar huwelijk meer dan 50; maar 50 is meer het symbool voor altijd, voor een zekere rondheid. Trouwens onze bijbelse roots hebben ons geleerd dat getallen symbolen zijn. Veertig is onderweg-zijn en de woestijn verduren. Vier is de hele wereld en zeven duidt op alle hemelen. Zes is een tekort.
Dat zei ik dus: “2000 Jaar na Christus brengt voor mijn gevoel Jezus weer helemaal in de geschiedenis. Het gaat om het symbool, want het is natuurlijk niet precies 2000 jaar geleden.” Mijn gesprekspartner trok de wenkbrauwen hoog op. “Wat zeg je?”
“Nou, op de eerste plaats bestond het getal nul niet toen de jaartelling in het westen werd ingevoerd. Romeinse cijfers kennen geen nul. Ze begonnen dus de eeuw bij het jaar één. Volgend jaar, als het nieuwe millennium begint, in 2001 is Jezus 2000 jaar geleden geboren.”
Hij keek me ongelovig aan. En toen triomfantelijk: “Zie je wel dat 2000 onzin is.”
“Ho ho, je vindt het nu onzin omdat het getal niet klopt. Als het daarom onzin is, dan is het géén onzin als het getal wèl klopt. Zullen we het volgend jaar vieren!”

CHRISTELIJKE JAARTELLING

Vervolgens moest ik bekennen dat ook volgend jaar niet de juiste datum was. Paus Johannes de Eerste voerde pas in 526 de huidige telling in. Tot dan werd vanaf de stichting van Rome en vanaf het bewind van keizers geteld. Het duurde eeuwen voordat de telling van de paus algemene ingang had gevonden. De drempel over het jaar 1000 is aan de meeste aardbewoners dan ook voorbijgegaan. Maar er zijn fouten gemaakt in 526.
Bovendien was pas vanaf de zeventiende eeuw 1 januari nieuwjaarsdag. Daarvoor was dat Kerstmis of Driekoningen of de lentedag, Pasen of Maria Boodschap.
Wie de juiste datum van Jezus’geboorte wil weten probeert soms af te gaan op de schrift. Is de volkstelling die Lucas noemt, te vinden in de Romeinse geschiedenis? Acht voor Christus heeft Augustus een belastingregistratie in zijn Rijk laten doorvoeren, maar toen was Judea nog geen Romeinse provincie. Dat gebeurde twee jaar later. De vreemde ster bij Mattheus, is daarover iets?
Lucas schreef in het jaar 70. Hij kan een globale herinnering hebben gebruikt om Jozef naar Bethlehem te laten reizen. Niets is mooier dan Jezus’geboorte beschrijven in de stad van David! En die ster, tja, in China is iets gezien, enkele jaren voor het jaar één.
Hoe dan ook, men moet Jezus’geboorte ergens tussen het jaar 4 en het jaar 7 voor Christus situeren. Mijn gesprekspartner zei daarop: “Dus Jezus is eigenlijk pas volgend jaar 2000 jaar geleden geboren, maar feitelijk hadden we dat ergens tussen 1993 en 1996 moeten vieren.”
Ons hele gesprek toonde in elk geval aan dat getallen toch iets bijzonders hebben: ze symboliseren het belang van iets. Wie zich druk maakt over het kloppen of niet kloppen is er al van in de ban.

DE LANGE GANG VAN JEZUS' WOORD

Jezus heeft geleefd. Hij heeft een visie gegeven op God en mens, op leven en dood, op goed en kwaad. Hij gaf die visie niet in een leer of in een dogma, maar in een aantal verhalen. Hij gaf ze door, niet in een organisatie maar in een vriendenclub. Hij vond dat God woonde in de liefde en dat de liefde daarom grenzeloos was. Ze strekt zich uit naar ieder schepsel.
Die boodschap heeft zich door 2000 jaren heen gesleept en is verteld en vertaald door vele volkeren en culturen. Vaak door mensen die geen affiniteit meer hadden met de joodse wijze van vertellen en denken. Door Griekse filosofen, Keltische pelgrims, noord-Afrikaanse juristen, ongeletterde rijke machthebbers, neurotische monniken, briljante vrome lieden... In culturen waarin de vrouw geminacht werd en waarin andere rassen als minder menselijk werden beschouwd, waar het wereldbeeld bestond van een onveranderlijke platte aarde... In gemeenschappen met vrije opvattingen en in beschavingen met grote angst voor seksualiteit. In tijden waarin mensen vooral onder schuldgevoel gebukt gingen. Het heeft allemaal kleur en smaak, stank en verdraaiing gegeven aan Jezus’ woord over God die liefde is.
Ik geloof in de toekomst van Jezus’ woord. Ik geloof niet in de toekomst van alle bijkomstigheden die in de loop der tijden daaraan opgehangen zijn. Kerkelijke structuren en wetten kunnen en moeten veranderen. Ze moeten vooral eenvoudiger en meer bescheiden worden, meer dienstbaar, zou ik zeggen. Macht moet beter worden verdeeld over gelovigen en leiders, over mannen en vrouwen. Wetten mogen mensen niet discrimineren of kansloos maken. De boodschap moet weer even revolutionair zijn als toen Jezus ze uitsprak. God is er voor iedereen of voor niemand.
Die boodschap zal met of zonder kerk zijn weg vinden naar 3000. Ze is groter dan wijzelf zijn.

REKEN-LESJE

Lieve kinderen. Er is een getal, dat noemen we het “gekken-getal.” Weet je wat dat is....? Elf. Juist! Met Carnaval doen we alles met elf. Dat is voor als je niet meer tot tien kunt tellen.
Er is ook een heilig getal. Wie weet wat het heilig getal is...? Zeven! Goed zo. Dat vonden ze heilig, omdat ze zeven vreemde sterren, planeten, aan der hemel hadden ontdekt. Zeven was het getal van de hemel. Daarom telden ze zeven dagen in de week. Ze telden ook zeven lange jaren. Na zeven keer zeven jaar - dat is dus...? -  na 49 jaar, in het vijftigste jaar, dan was er een heel erg heilig jaar. Dat is nog zo. Elk vijftigste jaar is een heilig jaar. Dus 2000 is een heilig jaar. Dan lieten de joden alle slaven vrij. Ze wilden met een schone lei beginnen. Alle schulden werden kwijtgescholden. Dat willen de kerken dit jaar voor de arme landen doen: alle schulden kwijtschelden. Dat is een nieuw begin in de geschiedenis.
Lieve kinderen, als jullie tussen de vijftig en de zestig zijn, dan beleef je opnieuw een heilig jaar. Ik wens het je.