Eerste Heilige Communie (2003)

Er is een interessante serie artikelen in het dagblad Trouw begonnen
‘ de Eerste Communie is weer in.’

Terwijl iedereen denkt dat de kerken leeglopen
-dat zeggen mensen die er nooit komen-
nemen in het hele land de eerste communieplechtigheden toe.

Steeds maar blijven ouders het voor hun kinderen goed vinden
dat ze deelnemen aan de heilige maaltijd.

Helemaal begrijpen waar het om gaat doen ze nog niet
maar wat ze wel voelen is
dat ze welkom zijn bij God.

Dat hebben onze kinderen mogen horen.
Toen ze gedoopt werden en het nog niet konden horen
maar ook daarna. En de kinderen weten het maar al te goed:
bij God ben je welkom.

Je gaat door de poort naar een nieuw vrolijk land
je gaat een grote reis maken
met Jesus op weg naar een betere wereld
en je zult zelf helpen dat die wereld ook inderdaad beter wordt.

Je ouders leerde je Jesus kennen
ze brachten je toen je klein was naar het doopvont.
Nu ben je groot, nu kun je zelf naar de kerk lopen.
Sommige grote mensen denken dat kerken overbodig zijn
en dat kinderen helemaal niets van het verhaal van Jesus
hoeven te horen. Dat zoeken ze later wel uit.

Maar je geeft je kind toch het goede
je geeft je kind toch graag goed eten
nog voordat het het zelf heeft kunnen ontdekken.

Zo geef je je kind ook stevige happen geloof mee
opdat het blij kan leven
en ook droevige dingen aankan.

Droevige dingen gebeuren er ook.
Gisteren was het –de kinderen hebben het gezien-
een droevige dag:
er was een oude opa dood gegaan
en de kleinkinderen en kinderen rouwden.

Ze werden een beetje getroost
door de gezellige bloemetjes die aan de banken hingen
voor het feest van vandaag.
Zo houden verdriet en vreugde elkaar in evenwicht.

We zijn hier met veel kinderen en grote mensen samengeweest
toen het broertje van Martine, Johan, werd begraven
en Martine en haar zusje hebben gezongen
het was allemaal droevig maar toch mooi
omdat we geloven dat God met ons meegaat
ook door de dood heen.

Vandaag vieren wij het leven:
het is de meimaand, de maand van het leven
de vogels zingen om ons heen
en kwetteren net zoals kinderen kunnen kwetteren.

We zijn dankbaar in deze kerk voor de kinderen
en zeggen net als Jesus:
‘ laat ze maar binnenkomen’.

We zijn dankbaar, beste jongens en meisjes
dat jullie hier vandaag zijn.
Dank je wel dat je gekomen bent
en weet dat je hier altijd welkom bent.

Vandaag mag je de hostie nemen
en indopen in de beker.
Jullie tafel is aangeschoven aan de grote altaartafel aan het midden:
jullie horen er helemaal bij.

Jesus zei ooit:
‘ als er 2 of 3 in mijn naam bij elkaar zijn
dan ben ik erbij…
dat halen we gemakkelijk vandaag.

En Hij zei ook: doe zoals ik jullie heb voorgedaan.

Wees vriendelijk en lief voor elkaar
deel je brood, breek het met elkaar
dan zal er op den duur geen honger meer zijn.

Deel de liefde die jij krijgt van je ouders
dan breidt de vrede zich vanzelf uit
over heel de aarde.

Kinderen, welkom aan de tafel
en, beste ouders,
hulde dat u uw kinderen hier hebt gebracht.

God zal ons allemaal sterken en bewaren. AMEN.